ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Grupe uređaja


warning

Uređaj povezan sa računarom može da predstavlja bezbednosni rizik.

Prozor „Grupe uređaja“ podeljen je na dva dela. Desni deo prozora sadrži listu uređaja koji pripadaju odgovarajućoj grupi, a levi deo prozora sadrži kreirane grupe. Izaberite grupu za prikaz uređaja u desnom oknu.

Kada otvorite prozor „Grupe uređaja“ i izaberete neku grupu, možete da dodajete uređaje na listu ili ih uklanjate sa nje. Još jedan način da dodate uređaje u grupu je da ih uvezete iz datoteke. Pored toga, možete da kliknete na dugme Popuni i svi uređaji povezani sa računarom biće navedeni u prozoru Otkriveni uređaji. Izaberite uređaje sa popunjene liste da biste ih dodali u grupu tako što ćete kliknuti na opciju U redu.

Kontrolni elementi

Dodaj – Možete da dodate grupu unosom imena li uređaja u postojeću grupu, u zavisnosti od toga na kom delu prozora ste kliknuli na dugme.

Uredi – Omogućava vam da izmenite ime izabrane grupe ili parametara uređaja (prodavac, model, serijski broj).

Izbriši – Briše izabranu grupu ili uređaj u zavisnosti od toga u kojem ste delu prozora kliknuli na dugme.

Uvezi – Uvozi listu uređaja iz tekstualne datoteke. Uvoz uređaja iz tekstualne datoteke zahteva ispravno formatiranje:

  • Svaki uređaj počinje u novom redu.
  • Prodavac, Model i Serijski broj moraju da postoje za svaki uređaj i moraju biti odvojeni zarezom.

example

Evo primera za sadržaj tekstualne datoteke:

Kingston,DT 101 G2,001CCE0DGRFC0371

04081-0009432,USB2.0 HD WebCam,20090101

Izvezi – Izvozi listu uređaja u datoteku.

Dugme Popuni obezbeđuje pregled svih trenutno povezanih uređaja uz sledeće informacije: tip uređaja, prodavac uređaja, model i serijski broj (ako je dostupno).


note

Pomoću planera možete da uvezete grupu za kontrolu uređaja sa pravilima iz xml datoteke. Da biste saznali više i videli postupni vodič, pogledajte ovaj članak ESET baze znanja.

Dodavanje uređaja

Kliknite na Dodaj u desnom prozoru da biste dodali uređaj u postojeću grupu. Dodatni parametri navedeni u nastavku mogu da se koriste za fino podešavanje pravila za različite uređaje. Svi parametri razlikuju mala i velika slova i podržavaju džoker znakove (*, ?):

  • Prodavac – Filtriranje po imenu ili ID-u prodavca.
  • Model – Ime uređaja.
  • Serijski broj – Spoljni uređaji obično imaju serijski broj. Kada je u pitanju CD/DVD, to je serijski broj odgovarajućeg medijuma, a ne CD disk jedinice.
  • Opis – Opis uređaja za bolju organizaciju.

note

Ako ovi parametri nisu definisani, pravilo će ignorisati ova polja prilikom podudaranja. Parametri filtriranja u svim tekstualnim poljima razlikuju mala i velika slova i podržavaju džoker znakove (znak pitanja (?) predstavlja jedan znak, dok zvezdica (*) predstavlja nisku sa nula ili više znakova).

Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali promene. Kliknite na dugme Otkaži ako želite da napustite prozor Grupe uređaja bez čuvanja promena.


note

Kada kreirate grupu uređaja, morate da dodate novo pravilo kontrole uređaja za kreiranu grupu uređaja i izaberete radnju koja će se izvršiti.

Imajte u vidu neke radnje (dozvole) nisu dostupne za sve tipove uređaja. Ako na uređaju postoji prostor za skladištenje, dostupne su sve četiri radnje. Za uređaje koji nisu namenjeni za skladištenje, postoje samo tri dostupne radnje (npr. opcija Napišite pravilo blokiranja nije dostupna za Bluetooth, što znači da Bluetooth uređaji mogu samo da se dozvole, blokiraju ili pokrenu upozorenje).