ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Promena fascikle za instalaciju (.exe)

Možete da promenite fasciklu za instalaciju tokom instaliranja. Izaberite lokaciju za instalaciju programa ESET Endpoint Security. Po podrazumevanim postavkama, program se instalira u sledećem direktorijumu:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\

Možete da navedete lokaciju za module programa i za podatke. Po podrazumevanim postavkama, oni se instaliraju u sledećim direktorijumima:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\Modules\
C:\ProgramData\ESET\ESET Security\

Kliknite na dugme Pregledaj da biste promenili ove lokacije (ne preporučuje se).

Kliknite na opciju Nazad, a zatim nastavite sa procesom instalacije.