ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Blokirani heševi

Korišćenje funkcije ESET Inspect u vašem okruženju omogućava administratorima da blokiraju pristup određenim izvršnim datotekama na osnovu njihovog heša. Ako administrator blokira pristup izvršnoj datoteci i pokušate da joj pristupite, ESET Endpoint Security prikazuje ovo obaveštenje:

Pristup datoteci je blokiran – Aplikacija (prikazuje se ime aplikacije) je pokušala da pristupi datoteci za koju vaš administrator nije dao dozvolu.

Ako ste administrator i želite da dozvolite pristup aplikaciji navedenoj u obaveštenju, pogledajte Blokirani heševi u ESET Inspect pomoći na mreži. Ako ste korisnik i želite da promenite ponašanje aplikacije, obratite se administratoru.