ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Skener komandne linije

Antivirusni modul programa ESET Endpoint Security moguće je pokrenuti putem komandne linije – ručno (komandom „ecls“) ili pomoću datoteke komandi („bat“).

ESET skener komandne linije:

ecls [OPCIJE..] DATOTEKE..

Prilikom pokretanja skeniranja na zahtev sa komandne linije, mogu se koristiti sledeći parametri i komutatori:

Opcije

/base-dir=FASCIKLA

učitaj module iz FASCIKLE

/quar-dir=FASCIKLA

stavi FASCIKLU u karantin

/exclude=MASKA

isključi datoteke koje se podudaraju sa MASKOM iz skeniranja

/subdir

skeniraj potfascikle (podrazumevana vrednost)

/no-subdir

ne skeniraj potfascikle

/max-subdir-level=NIVO

maksimalni podnivo fascikli u okviru fascikli za skeniranje

/symlink

sledi simboličke veze (podrazumevana vrednost)

/no-symlink

preskoči simboličke veze

/ads

skeniraj OGLASE (podrazumevana vrednost)

/no-ads

ne skeniraj OGLASE

/log-file=DATOTEKA

evidentiraj izlaz u DATOTECI

/log-rewrite

zameni izlaznu datoteku (podrazumevana vrednost – dopuni)

/log-console

evidentiraj izlaz na konzoli (podrazumevana vrednost)

/no-log-console

ne evidentiraj izlaz na konzoli

/log-all

evidentiraj i čiste datoteke

/no-log-all

ne evidentiraj čiste datoteke (podrazumevana vrednost)

/aind

pokaži indikator aktivnosti

/auto

skeniraj i automatski očisti sve lokalne diskove

Opcije skenera

/files

skeniraj datoteke (podrazumevana vrednost)

/no-files

ne skeniraj datoteke

/memory

skeniraj memoriju

/boots

skeniraj sektore za pokretanje sistema

/no-boots

ne skeniraj sektore za pokretanje sistema (podrazumevana vrednost)

/arch

skeniraj arhive (podrazumevana vrednost)

/no-arch

ne skeniraj arhive

/max-obj-size=VELIČINA

skeniraj samo datoteke koje su manje od VELIČINE u megabajtima (podrazumevana vrednost je 0 = neograničeno)

/max-arch-level=NIVO

maksimalni podnivo arhiva u okviru arhiva (ugnežđenih arhiva) za skeniranje

/scan-timeout=OGRANIČENJE

ne skeniraj arhive duže od OGRANIČENJA u sekundama

/max-arch-size=VELIČINA

skeniraj datoteke u arhivi samo ako su manje od ove VELIČINE (podrazumevana vrednost je 0 = neograničeno)

/max-sfx-size=VELIČINA

skeniraj datoteke u samoraspakujućoj arhivi samo ako su manje od ove VELIČINE u megabajtima (podrazumevana vrednost je 0 = neograničeno)

/mail

skeniraj datoteke e-pošte (podrazumevana vrednost)

/no-mail

ne skeniraj datoteke e-pošte

/mailbox

skeniraj poštansku sandučad (podrazumevana vrednost)

/no-mailbox

ne skeniraj poštansku sandučad

/sfx

skeniraj samoraspakujuće arhive (podrazumevana vrednost)

/no-sfx

ne skeniraj samoraspakujuće arhive

/rtp

skeniraj runtime packer stavke (podrazumevana vrednost)

/no-rtp

ne skeniraj runtime packer stavke

/unsafe

skeniraj u potrazi za potencijalno nebezbednim aplikacijama

/no-unsafe

ne skeniraj u potrazi za potencijalno nebezbednim aplikacijama (podrazumevana vrednost)

/unwanted

skeniraj u potrazi za potencijalno neželjenim aplikacijama

/no-unwanted

ne skeniraj u potrazi za potencijalno neželjenim aplikacijama (podrazumevana vrednost)

/suspicious

skeniraj u potrazi za sumnjivim aplikacijama (podrazumevano)

/no-suspicious

ne skeniraj u potrazi za sumnjivim aplikacijama

/pattern

koristi definicije (podrazumevana vrednost)

/no-pattern

ne koristi definicije

/heur

aktiviraj heuristiku (podrazumevana vrednost)

/no-heur

deaktiviraj heuristiku

/adv-heur

aktiviraj naprednu heuristiku (podrazumevana vrednost)

/no-adv-heur

deaktiviraj naprednu heuristiku

/ext-exclude=OZNAKE TIPA DATOTEKE

isključi iz skeniranja OZNAKE TIPA DATOTEKE razdvojene dvotačkom

/clean-mode=REŽIM

koristi REŽIM čišćenja za zaražene objekte
 

Dostupne su sledeće opcije:

  • none (podrazumevano) – Ne izvršava se automatsko čišćenje.
  • standard – ecls.exe pokušava automatski da očisti ili izbriše zaražene datoteke.
  • strogo – ecls.exe pokušava automatski da očisti ili izbriše zaražene datoteke bez intervencije korisnika (od vas se neće tražiti potvrda pre brisanja datoteka).
  • rigorozno – ecls.exe briše datoteke bez pokušaja čišćenja bez obzira na to koja je datoteka u pitanju.
  • brisanje – ecls.exe briše datoteke bez pokušaja čišćenja, ali se uzdržava od brisanja osetljivih datoteka, kao što su Windows sistemske datoteke.

/quarantine

kopiraj zaražene datoteke (ako su očišćene) u karantin

(dopunjuje radnju izvršenu prilikom čišćenja)

/no-quarantine

ne kopiraj zaražene datoteke u karantin

Opšte opcije

/help

prikaži pomoć i izađi

/version

prikaži informacije o verziji i izađi

/preserve-time

sačuvaj poslednju vremensku oznaku pristupa

Izlazni kodovi

0

nije pronađena nikakva pretnja

1

pretnja je pronađena i očišćena

10

neke datoteke nisu skenirane (mogu da budu pretnje)

50

pronađene pretnje

100

greška


note

Izlazni kodovi veći od 100 znače da datoteka nije skenirana, te je moguće da je zaražena.