ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Automatická aktualizácia staršieho produktu

Vaša verzia produktu ESET už nie je podporovaná a váš produkt bol aktualizovaný na najnovšiu verziu.

MONITOR_RED Časté problémy inštalácie


note

Každá nová verzia produktov ESET obsahuje mnoho opráv chýb a vylepšení. Existujúci zákazníci s platnou licenciou na produkt ESET môžu prejsť na najnovšiu verziu toho istého produktu zadarmo.

Na dokončenie inštalácie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Kliknite na Prijať a pokračovať, čím odsúhlasíte Licenčnú dohodu s koncovým používateľomZásady ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s Licenčnou dohodou s koncovým používateľom, kliknite na Odinštalovať. Nie je možné vrátiť sa k predchádzajúcej verzii.
  2. Kliknite na Povoliť všetko a pokračovať, ak chcete povoliť Systém spätnej väzby ESET LiveGrid®. Ak sa programu nechcete zúčastniť, kliknite na Pokračovať.
  3. Po aktivácii nového produktu ESET vaším licenčným kľúčom sa zobrazí domovská stránka. Ak sa nepodarí nájsť vaše licenčné údaje, pokračujte s novou skúšobnou licenciou. Ak vaša licencia používaná v predchádzajúcom produkte nie je platná, prejdite k aktivácii.
  1. Na dokončenie inštalácie sa vyžaduje reštart počítača.