ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Aktualizácie produktu

V sekcii Aktualizácie produktu sa nachádzajú nastavenia súvisiace s aktualizáciami produktu. Program vám umožňuje prednastaviť želané správanie v prípade, že sú k dispozícii nové aktualizácie produktu.

Aktualizácie produktu prinášajú do programu nové alebo upravujú už existujúce funkcie z predchádzajúcich verzií. Môžu prebiehať automaticky bez zásahu používateľa alebo s informovaním a výzvou na ich potvrdenie od používateľa. Po aktualizácii produktu sa môže vyžadovať reštart počítača.

Automatické aktualizácie – pozastavenie automatických aktualizácií pre konkrétne aktualizačné profily dočasne vypne funkciu automatických aktualizácií produktu pri pripojení na internet prostredníctvom iných sietí alebo pripojenia účtovaného podľa objemu údajov. Ak chcete mať neustály prístup k najnovším funkciám a najvyššej úrovni ochrany, ponechajte toto nastavenie zapnuté. Viac informácií o automatických aktualizáciách nájdete v kapitole Časté otázky o automatických aktualizáciách.

Na základe predvolených nastavení sa aktualizácie produktu sťahujú zo serverov repozitára ESET. Vo veľkých firemných prostrediach alebo offline prostrediach môžete využiť možnosť ukladania súborov produktu do internej vyrovnávacej pamäte.

arrow_down_business Ako nastaviť vlastný server s aktualizáciami programových súčastí


note

Vhodnosť použitia jednotlivých volieb pre aktualizáciu programových komponentov je závislá od počítača, na ktorom budú uvedené nastavenia aplikované. Nezabúdajte na rozdiely medzi pracovnými stanicami a servermi. Napríklad pri serveroch môže byť ich automatický reštart po aktualizácii produktu nežiaduci, pretože by mohol firme spôsobiť závažné problémy či škody.