ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pripojenie

V určitých sieťach môže byť pripájanie počítačov na internet zabezpečované pomocou proxy servera. Ak používate proxy server, je potrebné špecifikovať jeho nastavenia. V opačnom prípade sa ESET Endpoint Security a moduly produktu nebudú môcť automaticky aktualizovať. V rámci ESET Endpoint Security je nastavenie proxy servera dostupné v dvoch rozličných častiach Rozšírených nastavení.

Globálne nastavenia proxy servera môžete nakonfigurovať v sekcii Rozšírené nastavenia > Pripojenie > Proxy server. Proxy server zadaný v tejto sekcii bude použitý programom ESET Endpoint Security ako globálne nastavenie proxy servera. Danými nastaveniami sa budú riadiť všetky moduly vyžadujúce prístup na internet.

Ak chcete špecifikovať globálne nastavenia proxy servera, aktivujte možnosť Používať proxy server a zadajte adresu proxy servera spolu s číslom portu.

V prípade, že si komunikácia s proxy serverom vyžaduje overenie, vyberte možnosť Proxy server vyžaduje overenie a do príslušných polí zadajte platné prihlasovacie menoheslo. Na automatické zistenie nastavení proxy servera kliknite na tlačidlo Vyhľadať proxy server. Ak chcete nájsť nastavenia proxy servera vo svojom operačnom systéme, stlačte klávesovú skratku Windows + I a kliknite na položku Sieť a internet > Proxy. ESET Endpoint Security skopíruje parametre uvedené v možnostiach internetu pre Internet Explorer alebo Google Chrome.


note

Budete musieť manuálne zadať prihlasovacie meno a heslo v sekcii Proxy server.

Použiť priame pripojenie, ak proxy nie je k dispozícii – ak je produkt ESET Endpoint Security nakonfigurovaný tak, aby sa pripájal cez proxy, no proxy nie je dostupné, ESET Endpoint Security sa pokúsi pripojiť na servery spoločnosti ESET priamo.

Nastavenia proxy servera môžete konfigurovať aj v sekcii Rozšírené nastavenia > Aktualizácia > Profily > Aktualizácie > Možnosti pripojenia po zvolení možnosti Pripojenie prostredníctvom proxy servera v roletovom menu Režim proxy. Táto konfigurácia sa vzťahuje len na aktualizácie a odporúča sa pre prenosné počítače, ktoré prijímajú aktualizácie modulov zo vzdialených miest. Ďalšie informácie nájdete v kapitole Pokročilé nastavenia aktualizácie.

PROXY_SERVER