Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Productactiveringen

Nadat de installatie is voltooid, wordt u gevraagd uw product te activeren.

Er zijn verschillende methoden om uw product te activeren. De beschikbaarheid van de activeringsmethoden in het activeringsvenster kan per land verschillen en is afhankelijk van de distributiemethode (ESET-website, installatieprogrammatype .msi of .exe, enzovoort).

U kunt ESET Endpoint Security activeren via het hoofdprogrammavenster > Help en ondersteuning > Product activeren of Beveiligingsstatus > Product activeren.

U kunt ESET Endpoint Security op een van de volgende manieren activeren:

  • Een gekochte licentiecode gebruiken: een unieke tekenreeks in de indeling XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, die wordt gebruikt voor identificatie van de licentiehouder en voor activering van de licentie.
  • ESET PROTECT HUB: een ESET PROTECT HUB-account dat u moet maken. ESET PROTECT HUB is een centrale gateway tot het geïntegreerde ESET PROTECT On-Prem-beveiligingsplatform. Het biedt gecentraliseerd identiteits-, abonnements- en gebruikersbeheer voor alle ESET-platformmodules. U kunt deze optie gebruiken om ESET Endpoint Security ook te activeren met oudere hulpprogramma's voor licentiebeheer: ESET Business Account of ESET MSP Administrator.
  • Offlinelicentie: een automatisch gegenereerd bestand dat wordt overgedragen naar het ESET-product om licentie-informatie te verstrekken. Als een licentie het downloaden van een offlinelicentiebestand (.lf) toestaat, kan dat bestand worden gebruikt om offline een activering uit te voeren. Het aantal offlinelicenties wordt afgetrokken van het totale aantal beschikbare licenties. Zie de onlinegebruikershandleiding van ESET Business Account voor meer informatie over het genereren van een offlinebestand.

Klik Later activeren als uw computer lid is van een beheerd netwerk en uw Administrator activering extern uitvoert via ESET PROTECT On-Prem. U kunt deze optie ook gebruiken als u deze client op een later moment wilt activeren.

Als u een gebruikersnaam en wachtwoord hebt gebruikt voor activering van oudere ESET-producten, converteer uw oude referenties dan naar een licentiecode.

U kunt uw productlicentie op elk gewenst moment wijzigen in het hoofdprogrammavenster > Help en ondersteuning > Licentie wijzigen. U ziet het openbare licentie-ID die wordt gebruikt om uw licentie van ESET-ondersteuning te identificeren.


note

ESET PROTECT On-Prem kan clientcomputers stilzwijgend activeren met licenties die de Administrator beschikbaar stelt. Voor instructies raadpleegt u de Online-Help voor ESET PROTECT On-Prem.

MONITOR_RED Mislukte productactivering?