ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Rješavanje problema sa skenerom mrežnog prometa

Ako imate problema s preglednikom ili klijentom e-pošte, prvi korak je provjeriti je li za to zaslužan skener mrežnog prometa. Da biste to učinili, pokušajte privremeno deaktivirati Skener mrežnog prometa u stavci Napredno podešavanje > Modul detekcije > Skener mrežnog prometa (sjetite se ponovno ga uključiti kada završite jer će u protivnom vaš preglednik i klijent e-pošte ostati nezaštićeni). Ako vaš problem nestane nakon isključivanja, ovdje je popis najčešćih problema i kako ih otkloniti:

Problemi s aktualizacijom ili sigurnosnom komunikacijom

Ako vaša aplikacija prigovara o nemogućnosti nadogradnja ili nezaštićenosti komunikacijskog kanala:

  • Ako imate aktivirano filtriranje SSL protokolaSSL/TLS, pokušajte ga privremeno isključiti. Ako to pomaže, možete nastaviti koristiti SSL/TLS i obaviti aktualizaciju izuzimanjem problematične komunikacije:
    Deaktiviraj SSL/TLS Ponovno pokrenite aktualizaciju. Trebao bi se pojaviti dijaloški okvir koji vas informira o šifriranom mrežnom prometu. Provjerite odgovara li aplikacija onoj kojoj pokušavate otkloniti poteškoće i izgleda li certifikat kao da dolazi sa servera na kojem se izvršava aktualizacija. Zatim odaberite da se pamti akcija za ovaj certifikat i kliknite ignoriraj. Ako se ne prikazuje više važnih dijaloških okvira, možete prebaciti način filtriranja natrag na automatski i problem bi trebao biti otklonjen.
  • Ako dotična aplikacija nije preglednik ni klijent e-pošte, možete je potpuno izuzeti iz stavke Zaštita web pristupa (da učinite ovako što za preglednik ili klijent e-pošte, bili biste izloženi riziku). Sve aplikacije čija se komunikacija filtrirala u prošlosti trebale bi već biti ponuđene u popisu kada dodajete izuzetke, tako da ručno dodavanje ne bi trebalo biti potrebno.

Problem u pristupanju uređaju na vašoj mreži

Ako ne možete upotrebljavati funkcionalnost uređaja na mreži (ovo može biti web stranica ili reprodukcija videozapisa na multimedijskom reproduktoru), pokušajte dodati njegove IPv4 i IPv6 adrese na popis izuzetih adresa.

Problemi s određenom web stranicom

Možete izuzeti određene web stranice iz stavke Zaštita web pristupa pomoću upravljanja URL adresama. Primjerice, ako ne možete pristupiti https://www.gmail.com/intl/en/mail/help/about.html, pokušajte dodati *gmail.com* na popis izuzetih adresa.

Pogreška „Još uvijek rade neke aplikacije koje mogu uvesti root certifikat”

Kada aktivirate SSL/TLS, ESET Endpoint Security provjerava vjeruju li instalirane aplikacije načinu kako se filtrira SSL protokol uvozom certifikata u njihovo spremište certifikata. Neke aplikacije mogu zahtijevati restart za uvoz certifikata. To uključuje aplikacije Firefox i Opera. Provjerite jesu li sve isključene (najbolji je način da otvorite upravitelj zadataka i provjerite da na kartici procesa ne postoje aktivni procesi firefox.exe ili opera.exe), a zatim pokušajte ponovno.

Pogreška o nepouzdanom izdavaču ili neispravnom potpisu

Ovo vjerojatno znači da je gore opisani uvoz bio neuspješan. Prvo provjerite da gore navedene aplikacije nisu aktivne. Zatim deaktivirajte SSL/TLS pa ga ponovno aktivirajte. To će ponovno pokrenuti uvoz.