ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Sigurni način rada

Ako se grafičko sučelje programa ESET Endpoint Security pokrene u sigurnom načinu rada, prikazat će se dijaloški prozor s napomenom da će se aplikacija pokrenuti u sigurnom načinu rada. Budući da su u sigurnom načinu rada funkcije svih programa ograničene, otvaranje grafičkog sučelja programa ESET Endpoint Security kao u standardnom načinu rada neće biti moguće.

Prikazani prozor osigurava pokretanje skeniranja računala. Ako želite provjeriti postojanje zlonamjernog koda na računalu, odaberite Da.

Time ćete u zasebnom prozoru pokrenuti skeniranje s istim parametrima kakve sadrži standardni profil za skeniranje računala nakon instalacije programa ESET Endpoint Security.

Odaberite Ne da biste zatvorili dijaloški prozor; ESET Endpoint Security tada neće izvršiti nikakvu akciju.