ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

HIPS interaktivni prozor

HIPS prozor obavijesti dopušta stvaranje pravila na temelju novih radnji koje HIPS otkrije te zatim definiranje uvjeta pod kojima se ta radnja može dopustiti ili zabraniti.

Pravila koja su stvorena u prozoru obavijesti smatraju se jednakima pravilima koja su ručno stvorena. Pravilo stvoreno u prozoru obavijesti može biti manje određeno od pravila koje je pokrenulo taj prozor. To znači da nakon stvaranja pravila u prozoru ista operacija može pokrenuti isti prozor. Više informacija potražite u odjeljku Prioritet za HIPS pravila.

Ako je standardna radnja pravila postavljena na Pitaj svaki put, prilikom svakog pokretanja tog pravila prikazuje se prozor. Možete zabraniti ili dopustiti operaciju pomoću stavki Zabrani ili Dopusti. Ako u zadanom vremenu ne odaberete radnju, nova se radnja odabire na temelju pravila.

Nakon odabira mogućnosti Zapamti do zatvaranja aplikacije dotična radnja (Dopusti/Zabrani) koristit će se sve dok se ne promijene pravila ili način filtriranja, nadogradi modul HIPS ili ponovno pokrene sustav. Poslije svake od tih triju radnji privremena se pravila brišu.

Opcija Stvori pravilo i trajno ga zapamti stvorit će novo HIPS pravilo koje se kasnije može mijenjati u odjeljku HIPS upravljanje pravilima (potrebne administratorske ovlasti).

Kliknite Pojedinosti na dnu da biste vidjeli koja aplikacija pokreće operaciju, kakva je reputacija datoteke ili za kakvu se operaciju traži dopuštenje ili zabrana.

Postavkama za detaljnije parametre pravila možete pristupiti tako da kliknete Napredne opcije. Opcije u nastavku bit će dostupne ako odaberete Stvori pravilo i trajno ga zapamti:

  • Stvori pravilo valjano samo za ovu aplikaciju – Ako odznačite ovaj potvrdni okvir, pravilo će se stvoriti za sve izvorne aplikacije.
  • Samo za operaciju – Odaberite operacije pravila za datoteku/aplikaciju/registar. Pogledajte opise svih HIPS operacija.
  • Samo za objekt – odaberite objekte pravila za datoteku/aplikaciju/registar.

important

Da biste zaustavili pojavljivanje obavijesti, promijenite način filtriranja na Automatski način rada u Naprednom podešavanju > Modul detekcije > HIPS > Osnovno.

DIALOG_HIPS