ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Odlazna pouzdana komunikacija

Primjer odlazne internetske veze u pouzdanoj zoni:
lokalna aplikacija pokušava uspostaviti vezu s nekim drugim računalom u lokalnoj mreži ili u mrežama u pouzdanoj zoni.

Aplikacija – aplikacija s kojom udaljeni uređaj stupa u vezu.

Put aplikacije – lokacija aplikacije.

Aplikacija trgovine Microsoft Store – naziv aplikacije u trgovini Microsoft Store.

Potpisnik – naziv izdavača aplikacije. Kliknite tekst da bi se prikazao sigurnosni certifikat za tvrtku.

Reputacija – Reputacija koju je aplikacija dobila pomoću tehnologije ESET LiveGrid®.

Usluga – Naziv usluge koja se trenutačno koristi na vašem računalu.

Udaljeno računalo – Identifikacijski podaci udaljenog računala koje pokušava uspostaviti komunikaciju s aplikacijom na vašem računalu.

Udaljeni port – Port koji se koristi za komunikaciju.

Pitaj svaki put – Ako je standardna radnja pravila postavljena na Pitaj, prilikom svakog pokretanja tog pravila prikazuje se prozor.

Zapamti do zatvaranja aplikacije – ESET Endpoint Security zapamtit će odabranu radnju do sljedećeg ponovnog pokretanja.

Stvori pravilo i trajno ga zapamti – Ako odaberete tu opciju prije no što dopustite ili zabranite komunikaciju, ESET Endpoint Security zapamtit će radnju i koristiti je ako udaljeno računalo ponovno pokuša uspostaviti vezu s aplikacijom.

Dopusti – Dopušta dolaznu komunikaciju.

Zabrani – Zabranjuje dolaznu komunikaciju.

Uređivanje pravila – omogućuje vam prilagodbu svojstava pravila pomoću uređivača pravila firewalla.