ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Skeniranja za zlonamjerne softvere

Odjeljak Skeniranje zlonamjernog softvera dostupan je u prozoru Napredno podešavanje > Modul detekcije > Skeniranje zlonamjernog softverai dopušta vam konfiguriranje parametara skeniranja za profile skeniranja.

Skeniranje na zahtjev

Odabrani profil – Određeni skup parametara koje upotrebljava skener na zahtjev. Da biste stvorili novi profil, kliknite Uredi pored stavke Popis profila. Za više detalja pogledajte Profili skeniranja.

Kada odaberete profil skeniranja, možete konfigurirati sljedeće mogućnosti:

Ciljevi skeniranja – ako želite skenirati samo određeni cilj ili grupu ciljeva kliknite Uredi pored opcije Ciljevi skeniranja i odaberite jednu od opcija iz mape (stablaste strukture). Za više detalja pogledajte Ciljevi skeniranja.

Odgovori na detekcije skeniranja na zahtjev – možete konfigurirati razine izvješćivanja i zaštite za svaki profil skeniranja. Prema zadanim postavkama profili skeniranja koriste istu postavku definiranu u stavki Rezidentna zaštita sistemskih datoteka. Deaktivirajte klizač uz stavku Koristi postavke rezidentne zaštite da biste konfigurirali prilagođene razine izvješćivanja i zaštite. Detaljno objašnjenje razina izvješćivanja i zaštite potražite u odjeljku Zaštita .

ThreatSense – Opcije naprednog podešavanja, kao što su ekstenzije datoteka koje želite kontrolirati i korištene metode detekcije. Za više informacije pogledajte ThreatSense.