ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Kako aktivirati daljinsko praćenje i upravljanje

Daljinsko praćenje i upravljanje (RMM) proces je nadgledanja i kontrole softverskih sustava (poput onih na radnoj površini, serverima i mobilnim uređajima) koji upotrebljava lokalno instaliran agent kojemu može pristupiti davatelj usluga upravljanja. RMM može upravljati programom ESET Endpoint Security od verzije 6.6.2028.0.

CONFIG_RMM

ESET RMM standardno je deaktiviran. Da biste aktivirali ESET RMM, otvorite Napredno podešavanje > Alati > ESET RMM i aktivirajte klizač pored opcije Aktiviraj RMM.

Radni način – odaberite Samo sigurne operacije ako želite aktivirati sučelje RMM za sigurne operacije i operacije samo za čitanje. Odaberite Sve operacije ako želite aktivirati sučelje RMM za sve operacije.

Operacija

Način samo sigurnih operacija

Način svih operacija

Nabavi aplikaciju-informacije

Nabavi konfiguraciju

Nabavi podatke o licenci

Nabavi dnevnike

Nabavi status zaštite

Nabavi status nadogradnje

Postavi konfiguraciju

 

Pokreni aktivaciju

 

Pokreni skeniranje

Pokreni nadogradnju

Način autorizacije – Postavite način autorizacije RMM-a. Za upotrebu autorizacije odaberite Put aplikacije iz padajućeg izbornika, u suprotnome odaberite Ništa.


warning

RMM uvijek treba upotrebljavati autorizaciju kako zlonamjerni softver ne bi mogao deaktivirati ili zaobići zaštitu programom ESET Endpoint.

Putovi aplikacije – određena aplikacija koja smije pokrenuti RMM. Ako ste odabrali Put aplikacije kao način autorizacije, kliknite Uredi da biste otvorili konfiguracijski prozor Dopušteni putovi aplikacije RMM.

CONFIG_RMM_ADD

Dodaj – Stvorite novi dopušteni put aplikacije RMM. Unesite put ili kliknite gumb za odabir izvršne datoteke.

Uredi – Preinačite postojeći dopušteni put. Koristite Uredi ako se lokacija izvršne datoteke promijenila u drugu mapu.

Izbriši – Izbrišite postojeći dopušteni put.

Standardna instalacija programa ESET Endpoint Security sadrži datoteku ermm.exe koja se nalazi u direktoriju Endpoint aplikacije (standardni put C:\Program Files\ESET\ESET Security). ermm.exe razmjenjuje podatke s dodatkom RMM, koji komunicira s RMM agentom, povezanim s RMM serverom.

  • ermm.exe – naredbeni redak za uslužni program koji je razvio ESET, a koji omogućuje upravljanje Endpoint programima i komunikaciju s bilo kojim RMM dodatkom.
  • RMM dodatak jest aplikacija treće strane koja je pokrenuta lokalno na sustavu Endpoint Windows. Dodatak je dizajniran kako bi komunicirao s određenim RMM agentom (npr. samo Kaseya) i s ermm.exe.
  • RMM agent aplikacija je treće strane (npr. od Kaseye) koja je pokrenuta lokalno na sustavu Endpoint Windows. Agent komunicira s RMM dodatkom i RMM serverom.