ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Tipkovnički prečaci

Za bolju navigaciju u programu ESET Endpoint Security možete upotrijebiti sljedeće tipkovne prečace:

Tipkovnički prečaci

Akcija

F1

otvara stranice pomoći

F5

otvara Napredno podešavanje

Strelica gore / strelica dolje

navigacija u stavkama padajućeg izbornika

TAB

prelazi na sljedeći element GUI-ja u prozoru

Shift+TAB

premješta na prethodni element GUI-ja u prozoru

ESC

zatvara aktivni dijaloški prozor

Ctrl+U

prikazuje informacije o licenci za ESET i vašem računalu (Detalji za tehničku podršku)

Ctrl+R

vraća prozor programa na standardnu veličinu i položaj na zaslonu

ALT + Strelica lijevo

vraća natrag

ALT + Strelica desno

kreće se naprijed

ALT+Home

ide na početak

Za navigaciju možete upotrebljavati i tipke miša naprijed ili natrag.