Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ενεργοποίηση προϊόντος

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας. Η διαθεσιμότητα ενός συγκεκριμένου σεναρίου ενεργοποίησης στο παράθυρο ενεργοποίησης ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα, καθώς και με τα μέσα διανομής (ιστοσελίδα της ESET, τύπος προγράμματος εγκατάστασης .msi ή .exe, κ.λπ.).

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ESET Endpoint Security στη διαδρομή κύριο παράθυρο του προγράμματος > Βοήθεια και υποστήριξη > Ενεργοποίηση προϊόντος ή Κατάσταση προστασίας > Ενεργοποίηση προϊόντος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους για να ενεργοποιήσετε το ESET Endpoint Security:

  • Χρησιμοποιήστε ένα Κλειδί άδειας χρήσης που έχετε αγοράσει–Μια μοναδική συμβολοσειρά της μορφής XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, η οποία χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του κατόχου της άδειας χρήσης και για την ενεργοποίηση της άδειας χρήσης.
  • ESET HUB – Ένας λογαριασμός ESET HUB που πρέπει να δημιουργήσετε. Το ESET HUB είναι μια κεντρική πύλη για την ενοποιημένη πλατφόρμα ασφάλειας ESET PROTECT. Παρέχει κεντρική διαχείριση ταυτοτήτων, συνδρομών και χρηστών για όλες τις μονάδες πλατφόρμας της ESET. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε το ESET Endpoint Security και με παλαιότερα εργαλεία διαχείρισης αδειών χρήσης: ESET Business Account ή ESET MSP Administrator.
  • Άδεια χρήσης εκτός σύνδεσης – Ένα αρχείο που δημιουργείται αυτόματα και μεταδίδεται στο προϊόν ESET για να παρέχει πληροφορίες άδειας χρήσης. Εάν μια άδεια χρήσης σάς επιτρέπει να πραγματοποιήστε λήψη αρχείου άδειας χρήσης εκτός σύνδεσης (.lf), το αρχείο αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενεργοποίηση εκτός σύνδεσης. Ο αριθμός αδειών χρήσης εκτός σύνδεσης θα αφαιρεθεί από τον συνολικό αριθμό των διαθέσιμων αδειών χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αρχείου εκτός σύνδεσης, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του ESET Business Account.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Ενεργοποίηση αργότερα, εάν ο υπολογιστής σας είναι μέλος διαχειριζόμενου δικτύου και ο διαχειριστής σας θα πραγματοποιήσει απομακρυσμένη ενεργοποίηση μέσω του ESET PROTECT. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή στην περίπτωση που θα θέλατε να ενεργοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα-πελάτη αργότερα.

Εάν έχετε ένα Όνομα χρήστη και έναν Κωδικό πρόσβασης για την ενεργοποίηση παλαιότερων προϊόντων ESET, μπορείτε να μετατρέψετε τα παλιά διαπιστευτήριά σας σε κλειδί άδειας χρήσης.

Μπορείτε να αλλάξετε την άδεια χρήσης του προϊόντος σας ανά πάσα στιγμή στη διαδρομή κύριο παράθυρο του προγράμματος > Βοήθεια και υποστήριξη > Αλλαγή άδειας χρήσης. Θα δείτε ένα δημόσιο αναγνωριστικό άδειας χρήσης που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της άδειας χρήσης σας στην Υποστήριξη της ESET.


note

Το ESET PROTECT μπορεί να ενεργοποιεί υπολογιστές-πελάτες αθόρυβα, χρησιμοποιώντας άδειες χρήσης που διατίθενται από το διαχειριστή. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του ESET PROTECT.

MONITOR_RED Απέτυχε η ενεργοποίηση προϊόντος;