ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ESET spol. s r.o., se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním registračním číslem 31333532 jako „Správce údajů“ (dále jen „ESET“ nebo „My“) chce postupovat transparentně, pokud jde o zpracování osobních údajů a soukromí našich zákazníků. 31333532 jako „Správce údajů“ (dále jen „ESET“ nebo „My“) chce postupovat transparentně, pokud jde o zpracování osobních údajů a soukromí našich zákazníků. Abychom dosáhli tohoto cíle, zveřejňujeme zde tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně za účelem informování našich zákazníků ("Koncový uživatel" nebo "Vy") o následujících tématech:

Zpracování osobních údajů

Důvěrnost údajů,

Práva subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů

Služby poskytované společností ESET implementované v našem produktu jsou poskytovány za podmínek uvedených v Licenčním ujednáním s koncovým uživatelem ("EULA"), ale některé z nich mohou vyžadovat zvláštní pozornost. Rádi bychom vám poskytli další informace o sběru dat spojených s poskytováním našich služeb. Poskytujeme různé služby popsané ve smlouvě EULA a dokumentaci k produktu, například služby aktualizace/upgradu, ESET LiveGrid®, ochranu proti zneužití dat, podporu atd. Aby všechny tyto služby fungovaly, potřebujeme shromažďovat následující informace:

Aktualizace a další statistiky zahrnující informace o procesu instalace a vašem počítači, včetně platformy, na které je náš produkt nainstalován, a údaje o činnostech a funkčnosti našich produktů, jako je operační systém, údaje o hardwaru, ID instalace, ID licencí, IP adresa, MAC adresa a nastavení konfigurace produktu.

Jednosměrné hodnoty hash, které souvisejí s infiltracemi, jako součást reputačního systému ESET LiveGrid®, který zlepšuje účinnost našich řešení proti malwaru tím, že porovnává kontrolované soubory s databází povolených a zakázaných položek v cloudu.

Podezřelé vzorky a metadata jako součást systému zpětné vazby ESET LiveGrid®, který umožňuje společnosti ESET okamžitě reagovat na potřeby našich koncových uživatelů a udržet akceschopnost tváří v tvář nejnovějším hrozbám. Jsme závislí na tom, že nám zasíláte:

oinfiltrace, jako jsou potenciální vzorky virů a jiných škodlivých programů, a podezřelé; problematické, potenciálně nežádoucí nebo nebezpečné objekty, jako jsou spustitelné soubory nebo e-mailové zprávy, které jsou nahlášeny koncovým uživatelem jako nevyžádané nebo označené naším produktem; údaje o zařízeních v místní síti, jako je typ, dodavatel, model a/nebo název zařízení;

oúdaje o zařízeních v místní síti, jako je typ, dodavatel, model a/nebo název zařízení;

oúdaje týkající se používání internetu, jako jsou IP adresa a informace o zeměpisné poloze, IP pakety, adresy URL a ethernetové rámce;

oNemáme v úmyslu, aby byly součástí našich systémů nebo aby byly zpracovány pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Informace o licencích, například ID licence, a osobní údaje, jako jsou jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, jsou vyžadovány pro fakturační účely, ověření pravosti licencí a poskytování našich služeb. Kontaktní informace a údaje obsažené ve vašich požadavcích na podporu mohou být vyžadovány za účelem poskytování podpory. V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o licenci, podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory.

Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí podpory. Funkcí Ochrana proti zneužití dat mohou být shromažďovány a po dobu 3 měsíců uchovávány údaje o poloze, snímky obrazovky, data o konfiguraci vašeho počítače a data zaznamenaná kamerou počítače.

Na webu https://my.eset.com je potřeba vytvořit účet, pomocí něhož tato funkce aktivuje sběr dat v případě odcizení počítače. Shromážděné údaje jsou uloženy na našich serverech nebo na serverech našich poskytovatelů služeb. V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o licenci, podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory. Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí podpory.

Důvěrnost údajů

ESET je společnost s celosvětovou působností. Informace, které společnost ESET zpracovává, mohou být přenášeny k přidruženým subjektům nebo partnerům a zpět za účelem plnění smlouvy EULA, jako je poskytování služeb, podpora nebo fakturace. Na základě vaší polohy a služeb, které si zvolíte, může být potřeba přenést vaše údaje do země, kde neplatí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. I v takovém případě každý přenos informací podléhá právním předpisům o ochraně údajů a probíhá pouze v případě potřeby. Bez výjimky musí být stanoveny standardní smluvní doložky, závazná firemní pravidla nebo jiná vhodná ochrana.

Děláme vše pro to, aby nedocházelo k uchovávání dat delší dobu, než je nezbytné k poskytování služeb podle smlouvy EULA. Naše doba uchovávání může trvat déle než platnost vaší licence, a to z toho důvodu, abychom vám poskytli čas pro snadné a pohodlné obnovení. Minimalizované a pseudonymizované statistiky a další data ze služby ESET LiveGrid® mohou být dále zpracovávány pro statistické účely.

Společnost ESET implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů, které ohrožuje vaše práva a svobody, jsme připraveni informovat dozorčí orgány i subjekty údajů. Jako subjekt údajů máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu.

Práva subjektu údajů

Společnost ESET podléhá regulaci zákonů Slovenské republiky a je vázána právními předpisy o ochraně údajů Evropské unie. Za podmínek stanovených příslušnými zákony o ochraně údajů máte jako subjekt údajů nárok na následující práva:

právo požádat společnosti ESET o přístup k vašim osobním údajům,

právo na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné (máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů),

právo požadovat vymazání vašich osobních údajů,

právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,

právo podat námitky proti zpracování,

právo podat stížnost, stejně tak

právo na přenositelnost dat.

Věříme, že veškeré informace, které zpracováváme, jsou cenné a nezbytné pro náš legitimní zájem, kterým je poskytování služeb a produktů našim zákazníkům.

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či obavy, pošlete nám zprávu na adresu:

ESET, spol. s r.o.
Vedoucí pracovník ochrany osobních údajů
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk