ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Provedení úlohy

Úloha se bude provádět opakovaně ve vybraném časovém intervalu. Prosím, vyberte jednu z možností:

  • Jednou – úloha se provede pouze jednou v naplánovaném čase,
  • Opakovaně – úloha se provede opakovaně každých x hodin,
  • Denně – úloha bude provedena každý den ve stanovený čas,
  • Týdně – úloha bude provedena v určitý den v týdnu ve stanovený čas,
  • Při události – úloha bude provedena po určité události.

Nespouštět úlohu, pokud je počítač napájen z baterie – pokud je v době plánovaného spuštění úlohy počítač napájen z baterie, nebude úloha provedena. To platí i v případě napájení z UPS.