ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Cíle kontroly

Prostřednictvím rozbalovacího menu Cíle kontroly můžete vybrat ke kontrole předdefinované cíle.

  • Podle nastavení profilu – vybere cíle nastavené ve vybraném profilu kontroly.
  • Výměnné disky – vybere diskety, USB flash disky, CD/DVD.
  • Lokální disky – vybere lokální pevné disky v počítači.
  • Síťové disky – vybere namapované síťové disky.
  • Vlastní výběr – zruší výběr cílů.

Další cíle kontroly si můžete vybrat ve stromové struktuře.

  • Operační paměť – kontrola všech procesů a dat aktuálně nahraných v operační paměti.
  • Boot sektory/UEFI – kontrola přítomnosti škodlivého kódu v boot sektorech disků a UEFI. Pro více informací o UEFI skeneru přejděte do slovníku pojmů.
  • WMI databáze – kontrola celé Windows Management Instrumentation (WMI) databáze, všech jmenných prostorů, tříd instancí a vlastností. Vyhledává odkazy na infikované soubory nebo malware vložený jako datový soubor.
  • Registr systému – kontrola celého registru systému, všech klíčů a podklíčů. Vyhledává odkazy na infikované soubory nebo malware vložený jako datový soubor. Při léčení detekce zůstane v registru odkaz, aby se zabránilo ztrátě důležitých dat.

Pro rychlý přesun k požadovanému cíli kontroly (souboru nebo složce), zadejte jeho cestu do textového pole zobrazeném pod stromovou strukturou. Mějte na paměti, že se v cestě rozlišuje velikost písmen. Použitím zaškrtávacího pole ve stromové struktuře přidáte daný cíl do seznamu cílů, které se mají kontrolovat.