ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Síťová spojení

V okně Síťová spojení je zobrazen seznam spojení, která jsou navázána, nebo čekají na navázání spojení. Tím získáte přehled o aplikacích, které komunikují se vzdálenou stranou.

PAGE_EPFW_STATUS

Kliknutím na ikonu grafu ICON_GRAPH si zobrazíte přehled síťové aktivity.

Na každém řádku je uveden název aplikace, aktuální rychlost přenášených dat a celkové množství přenesených dat. Seznam všech spojení dané aplikace společně s podrobnými informacemi si rozbalíte kliknutím na >.

Sloupce

Aplikace/Lokální IP – název aplikace, lokální IP adresy a porty, na kterých probíhá komunikace.

Vzdálená IP – IP adresa a port vzdáleného počítače.

Protokol – použitý transportní protokol.

Rychlost ven/Rychlost dovnitř – aktuální rychlost odchozích a příchozích dat.

Odesláno/Přijato – celkový objem přijatých a odeslaných dat.

Zobrazit/Skrýt detaily – pro zobrazení detailních informací je třeba kliknout na rozbalovací odkaz v dolní části okna.

Kliknutím pravým tlačítkem na aplikaci nebo IP adresu zobrazíte následující možnosti:

Překládat IP adresy na názvy počítačů – je-li to možné, síťové adresy se uvádějí ve formě názvu DNS, nikoli v číselné podobě IP adresy,

Zobrazovat pouze TCP spojení – Seznam zobrazuje spojení, která patří k protokolu TCP.

Zobrazit naslouchající spojení – po vybrání této možnosti se zobrazí pouze spojení, ve kterých neprobíhá komunikace, ale port je v systému otevřený a čeká na spojení.

Zobrazit spojení v rámci počítače – tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit pouze spojení, jejichž vzdáleným protějškem je lokální systém. Jedná se o spojení typu localhost.

Kliknutím pravým tlačítkem na spojení se zobrazí následující možnosti:

Zablokovat danou komunikaci – kliknutím ukončíte navázané spojení. Tato možnost je dostupná pouze nad aktivními spojeními.

Rychlost aktualizace – slouží pro nastavení intervalu, ve kterém se budou automaticky obnovovat informace o aktivních síťových spojeních.

Aktualizovat nyní – kliknutím aktualizujete obsah okna Síťová spojení.

Následující volby jsou k dispozici pouze po kliknutí na aplikaci nebo proces, nikoli na aktivní spojení:

Dočasně zablokovat komunikaci pro daný proces – aktuální spojení aplikace bude zakázáno. Při vytvoření nového spojení se aplikuje předdefinované pravidlo firewallu. Popis nastavení naleznete v kapitole Pravidla firewallu.

Dočasně povolit komunikaci pro daný proces – aktuální spojení aplikace bude povoleno. Při vytvoření nového spojení se aplikuje předdefinované pravidlo firewallu. Popis nastavení naleznete v kapitole Pravidla firewallu.