ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Správa HIPS pravidel

V tomto dialogovém okně naleznete uživatelsky a automaticky vytvořená pravidla modulu HIPS. Více informací o tvorbě HIPS pravidel naleznete v kapitole Úprava pravidel. Podívejte se rovněž do kapitoly Obecné principy HIPS.

Sloupce

Pravidlo – uživatelský nebo automaticky zadaný název pravidla.

Zapnuto – odškrtněte tuto možnost, pokud chcete ponechat pravidlo v seznamu pravidel, ale nepoužívat ho.

Akce – pravidlo specifikuje (právě jednu) akci – Povolit, Zablokovat, Dotázat se – která se má provést, pokud jsou všechny podmínky splněny.

Zdroje – pravidlo se uplatní, pouze pokud událost vyvolají dané aplikace.

Cíle – pravidlo se použije, pouze pokud se operace týká daného cíle (souboru, aplikace nebo záznamu v registru).

Zapsat do protokolu – pokud aktivujete tuto možnost, při aplikování pravidla se informace zapíše do protokolu HIPS.

Oznámit – pokud je spuštěna událost, zobrazí se v pravém dolním rohu obrazovky oznámení.

Ovládací prvky

Přidat – kliknutím vytvoříte nové pravidlo.

Změnit – kliknutím upravíte vybraný záznam.

Odstranit – kliknutím odstraníte vybraný záznam.

Priorita pravidel HIPS

Neexistují žádné možnosti nastavení proirity pravidel HIPS pomocí tlačítek nahoru/dolů (jako u pravidel firewallu, kde se pravidla provádějí shora dolů).

  • Všechna pravidla mají stejnou prioritu
  • Specifičtější pravidla mají vyšší prioritu (například pravidlo pro konkrétní aplikaci je nadřazeno pravidlu platnému pro všechny aplikace)
  • Interně HIPS obsahuje několik předdefinovaných pravidel s nejvyšší prioritou, která nemůžete ovlivnit (například nemůžete přepsat Self-Defense pravidla)
  • Vámi vytvořená pravidla, která mohou způsobit zamrznutí systému, se nebudou aplikovat (budou mít nejnižší prioritu)