ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Ovladače, jejichž načtení je vždy povoleno

Vybrané ovladače budou vždy načteny bez ohledu na nastavený režim filtrování modulu HIPS, pokud nejsou blokovány uživatelským pravidlem.

Přidat – přidá nový ovladač.

Změnit – upraví parametry vybraného ovladače.

Odstranit – odebere ovladač ze seznamu.

Reset – obnoví seznam na výchozí hodnoty.


note

Po kliknutí na tlačítko Obnovit vymažete všechny ovladače, které jste přidali ručně. V seznamu zůstanou pouze systémové ovladače.


note

Po instalaci je seznam ovladačů prázdný. ESET Endpoint Security je časem automaticky doplní.


note

Ovladače, které se vždy mohou načíst, jsou specifické pro každé zařízení a nelze je upravovat pomocí politik ESET PROTECT. Po instalaci je seznam ovladačů prázdný. ESET Endpoint Security je časem automaticky doplní.