ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Úprava sad IP adres

Další informace o sadách IP adres naleznete v kapitole Sady IP adres.

Sloupce

Název – název skupiny vzdálených počítačů.

Popis – obecný popis skupiny.

IP adresy – vzdálené IP adresy, které patří do sady IP adres.

Ovládací prvky

Při přidávání nebo úpravách sady IP adres jsou k dispozici následující pole:

Název – název skupiny vzdálených počítačů.

Popis – obecný popis skupiny.

Vzdálená adresa počítače (IPv4, IPv6, rozsah, podsíť) – umožní přidat vzdálenou adresu, rozsah adres nebo podsíť.

Odstranit – odebere zónu ze seznamu.


note

Předdefinované sady IP adres nelze odstranit.


example

Příklady IP adres

Přidání IPv4 adresy:

Samostatná adresa – přidá IP adresu jednotlivého zařízení (například 192.168.0.10).

Rozsah adres – umožní zadat počáteční a koncovou IP adresu pro rozsah IP několika zařízení (například 192.168.0.1-192.168.0.99).

Podsíť – umožní zadat podsíť skupiny počítačů pomocí IP adresy a masky. Například 255.255.255.0 je síťová maska pro podsíť 192.168.1.0. Chcete-li vyloučit celou podsíť, zadejte 192.168.1.0/24.

Přidání IPv6 adresy:

Samostatná adresa – umožní zadat IP adresu konkrétního zařízení (například 2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5).

Podsíť – podsíť skupiny počítačů můžete definovat pomocí IP adresy a masky (například 2002:c0a8:6301:1::1/64).