ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Vyloučené aplikace

Chcete-li neprovádět kontrolu komunikace pro konkrétní aplikace, přidejte je do seznamu. HTTP(S)/POP3(S)/IMAP(S) komunikace vybraných aplikací nebude kontrolována na přítomnost hrozeb. Tuto možnost doporučujeme použít pouze u aplikací, které nefungují správně při kontrole jejich komunikace.

Spuštěné aplikace a služby zde budou k dispozici automaticky po kliknutí na Přidat. Klikněte na ... a přejděte na aplikaci, do kterou chcete vyloučit.

Změnit – kliknutím upravíte vybraný záznam.

Odstranit – kliknutím odeberete vybraný záznam ze seznamu.

CONFIG_EPFW_CONTENT_SCAN_EXCLUDE