ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Skupiny zařízení


warning

Zařízení připojená k počítači mohou představovat bezpečnostní riziko.

Dialogové okno skupin zařízení je rozděleno na dvě části. V levé části se nachází seznam vytvořených skupin a v pravé části se zobrazují zařízení, která patří do dané skupiny. Pokud si chcete zobrazit v pravém okně zařízení, vyberte vlevo konkrétní skupinu zařízení.

Jakmile máte vybranou konkrétní skupinu, po kliknutí na příslušné tlačítko můžete zařízení do skupiny přidat nebo odstranit. Další možností přidání je import zařízení ze souboru. V neposlední řadě si kliknutím na tlačítko Načíst můžete zobrazit seznam všech zařízení připojených k počítači. Následně se vám zobrazí dialogové okno Detekovaná zařízení. Vyberte zařízení ze seznamu a přidejte je do skupiny kliknutím na tlačítko OK.

Ovládací prvky

Přidat – vytvoří novou skupinu nebo přidá zařízení do již existující skupiny, s ohledem na to, zda jste klikli na stejnojmenné tlačítko v levé nebo pravé části okna.

Změnit – můžete upravit název vybrané skupiny nebo parametry zařízení (výrobce, model, sériové číslo).

Odstranit – vymaže vybranou skupinu nebo konkrétní zařízení.

Importovat – pomocí této možnosti importujte seznam zařízení z textového souboru. Soubor musí splňovat následující formát:

  • Každé zařízení je uvedeno na samostatné řádku.
  • Výrobce, Model a Sériové číslo pro každé zařízení musí být odděleno čárkou.

example

Příklad obsahu textového souboru:

Kingston,DT 101 G2,001CCE0DGRFC0371

04081-0009432,USB2.0 HD WebCam,20090101

Exportovat – pomocí této možnosti exportujete seznam zařízení do souboru.

Kliknutím na tlačítko Načíst se zobrazí informace o všech aktuálně připojených zařízeních, jako je typ zařízení, výrobce, model a sériové číslo (pokud je dostupné).


note

Skupinu spravovaných zařízení s pravidly můžete importovat ze souboru xml pomocí plánovače. Více informací a průvodce krok za krokem naleznete v ESET Databázi znalostí.

Přidat zařízení

Kliknutím na tlačítko Přidat přidáte nové zařízení do existujícího seznamu zařízení. Pro přizpůsobení pravidel vztažených pouze na konkrétní zařízení můžete použít další parametry. V parametrech se rozlišuje velikost písmen a zástupné znaky (*, ?):

  • Výrobce – filtruje podle názvu výrobce nebo ID,
  • Model – filtruje podle názvu zařízení,
  • Sériové číslo – filtruje podle sériového čísla, které zpravidla externí zařízení mají. V případě CD/DVD se jedná o sériové číslo média, nikoli mechaniky.
  • Popis – váš vlastní popis zařízení pro zjednodušení orientace v seznamu.

note

Pokud ponecháte výše uvedené údaje prázdné, pravidlo bude tyto hodnoty ignorovat. Parametry filtrování ve všech textových polích rozlišují velikost písmen a zástupné znaky (*, ?): Otazník (?) reprezentuje jeden znak, zatímco hvězdička (*) reprezentuje celý řetězec znaků.

Kliknutím na tlačítko OK uložíte změny. Klikněte na tlačítko Zrušit pro zavření dialogového okna bez uložení změn.


note

Po vytvoření skupiny zařízení je třeba pro ni přidat nové pravidlo a zvolit akci, která se má provést.

Mějte na paměti, že uvedené akce nemusí být dostupné u všech zařízení. Pokud se jedná o úložné zařízení, zobrazí se všechny. V případě zařízení, která neslouží pro ukládání dat, jsou dostupné pouze tři akce (například akce Blokovat zápis není dostupná pro Bluetooth zařízení, přístup k nim může být pouze povolen, zablokován nebo můžete nechat zobrazit upozornění).