ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Editor pravidel ve správě zařízení

Editor pravidel správy zařízení zobrazuje seznam všech existujících pravidel, které umožňují detailní kontrolu nad zařízeními připojovanými k počítači. Více si přečtěte v kapitole Pravidla správy zařízení.


note

Následující články z ESET Databáze znalostí mohou být dostupné pouze v angličtině:

Vytvoření a úprava pravidla Správy zařízení v produktu ESET Endpoint (anglicky)

CONFIG_DEVMON_RULE_DLG

Konkrétní zařízení můžete povolit nebo zakázat pro vybraného uživatele nebo skupinu uživatelů na základě parametrů zařízení, které definujete v konfiguraci pravidla. Seznam pravidel obsahuje popis, tedy název pravidla, typ externích zařízení, akci, která se má provést po připojení k počítači a úroveň protokolování.

Pro správu pravidel klikněte na tlačítko Přidat nebo Změnit. Pravidlo můžete vymazat kliknutím na tlačítko Odstranit nebo pouze deaktivovat pomocí zaškrtávacího pole ve sloupci Zapnuto. To může být vhodné v případě, kdy nechcete pravidlo vymazat, ale ponechat si jej pro případné použití v budoucnu.

Kopírovat – vytvoří nové pravidlo z již existujícího pravidla.

Kliknutím na tlačítko Načíst se automaticky načtou parametry všech připojených výměnných zařízení připojených k počítači.

Pravidla jsou seřazena dle priority, tedy pravidlo s nejvyšší prioritou je umístěno nahoře. Pořadí pravidel můžete upravit pomocí tlačítek UP_DOWN Nahoru/Výše/Dolů/Níže.

Do protokolu správy zařízení se zapíšou informace o všech připojených zařízeních. Protokoly z fungování tohoto modulu naleznete v hlavním okně programu ESET Endpoint Security na záložce Nástroje > Protokoly.