Manažér profilov

Manažér profilov sa v ESET Endpoint Security používa na dvoch miestach – v sekcii Manuálna kontrola počítača a v sekcii Aktualizácia.

Manuálna kontrola počítača

Preferované nastavenia kontroly je možné uložiť do profilov pre budúce použitie. Odporúčame vám, aby ste vždy vytvorili nový profil (s rôznymi cieľmi kontroly, metódami kontroly a ďalšími parametrami) pre každú pravidelne používanú kontrolu.

Pre vytvorenie nového profilu otvorte okno Rozšírené nastavenia (F5) a kliknite na Antivírus > Manuálna kontrola počítača, potom na Upraviť vedľa Zoznamu profilov. V roletovom menu Manažér profilov môžete vybrať profil pre túto sieť. Pre objasnenie ako vytvoriť profil kontroly podľa vašich predstáv si pozrite kapitolu Nastavenie parametrov skenovacieho jadra ThreatSense, ktorá obsahuje popis každého parametra kontroly.


note

Predpokladajme, že chcete vytvoriť vlastný profil kontroly a čiastočne vám vyhovujú nastavenia predvoleného profilu používaného v prípade funkcie Skontrolovať váš počítač. Nechcete však kontrolovať runtime archívy, potenciálne nebezpečné aplikácie a chcete tiež použiť Prísne liečenie. Zadajte názov nového profilu do okna Manažér profilov a kliknite na Pridať. Označte svoj nový profil v roletovom menu Aktívny profil, upravte ostatné parametre tak, aby vám vyhovovali, a profil uložte kliknutím na OK.

Aktualizácia

Editor profilov v rámci nastavení aktualizácie umožňuje používateľom vytvárať nové profily aktualizácie. Používanie iných profilov ako je štandardne nastavený Môj profil má význam v prípade, ak sa počítač pripája na aktualizačné servery viacerými spôsobmi.

Príkladom je notebook, ktorý sa pripája v domácej sieti na lokálny server – Mirror, avšak keď je mimo, na cestách, sťahuje si aktualizácie priamo zo serverov spoločnosti ESET. Vtedy je potrebné vytvoriť dva profily. Jeden sa bude pripájať na lokálny server, druhý, cestovný, na servery spoločnosti ESET. Potom už len stačí v sekcii Nástroje > Plánovač upraviť úlohu pre aktualizáciu. Označte jeden profil ako primárny a druhý ako sekundárny.

Aktualizačný profil – profil, ktorý je momentálne používaný. Je možné ho zmeniť výberom iného profilu z roletového menu.

Zoznam profilov – vytvorte nový profil alebo zmeňte už existujúce profily.