ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

ESET SysInspector

ESET SysInspector je aplikácia slúžiaca na dôkladné preskúmanie stavu vášho počítača, ktorá je schopná zhromažďovať údaje o nainštalovaných ovládačoch a programoch, sieťových pripojeniach či dôležitých položkách databázy Registry a zobraziť úroveň rizika jednotlivých komponentov systému v jednoduchej čitateľnej forme. Tieto informácie vám môžu pomôcť zistiť príčiny podozrivého správania systému, či už vplyvom nekompatibility alebo infekcie škodlivým kódom. Prečítajte si aj online používateľskú príručku pre ESET SysInspector.

V okne SysInspector sa nachádzajú nasledujúce informácie o vytvorených protokoloch:

 • Čas – čas vytvorenia.
 • Komentár – stručný komentár.
 • Používateľ – meno používateľa, ktorý vytvoril protokol.
 • Stav – stav vytvorenia.

Sú dostupné tieto akcie:

 • Zobraziť – otvorí vytvorený protokol. Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom na konkrétny protokol a z kontextového menu vybrať možnosť Zobraziť.
 • Vytvoriť – vytvorí nový protokol. Vždy počkajte na dokončenie protokolu nástroja ESET SysInspector (stav protokolu bude označený ako Vytvorený).
 • Odstrániť – odstráni označený protokol zo zoznamu.

Nasledujúce položky budú dostupné z kontextového menu, ak je označený jeden alebo viacero protokolov:

 • Zobraziť – otvorí zvolený protokol v nástroji ESET SysInspector (rovnako ako pri dvojitom kliknutí na protokol).
 • Vytvoriť – vytvorí nový protokol. Vždy počkajte na dokončenie protokolu nástroja ESET SysInspector (stav protokolu bude označený ako Vytvorený).
 • Odstrániť – Odstráni vybraný protokol.
 • Odstrániť všetko – vymaže všetky protokoly.
 • Exportovať – uloží protokol do súboru .xml alebo do skomprimovaného súboru .zip.