Zalecane jest ponowne uruchomienie

Ponowne uruchomienie komputera jest wymagane po zaktualizowaniu programu ESET Endpoint Security do nowej wersji. Nowe wersje produktu ESET Endpoint Security są wydawane w celu wdrożenia ulepszeń lub rozwiązania problemów, których automatyczne aktualizacje modułów programu nie mogą rozwiązać.

Kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz, aby ponownie uruchomić komputer. Jeśli planujesz ponowne uruchomienie komputera w późniejszym czasie, kliknij przycisk Przypomnij mi później. Później możesz ponownie uruchomić komputer ręcznie z sekcji Stan ochrony w głównym oknie programu.

Aby wyłączyć alert „Wymagane jest ponowne uruchomienie” lub „Zalecane jest ponowne uruchomienie”, należy wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz Ustawienia zaawansowane (F5) > Powiadomienia > Alerty interaktywne.
  2. Kliknij Edytuj obok pozycji Alerty interaktywne. W sekcji Komputer usuń zaznaczenie pól wyboru obok pozycji Uruchom ponownie komputer (wymagane) i Uruchom ponownie komputer (zalecane).
  3. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany wprowadzone w obu otwartych oknach.
  4. Alerty nie będą już wyświetlane na urządzeniu końcowym.
  5. (Opcjonalnie) Aby wyłączyć stan aplikacji w głównym oknie programu ESET Endpoint Security, w oknie stanów aplikacji usuń zaznaczenie pól wyboru obok pozycji Wymagane jest ponowne uruchomienie komputera i Zalecane jest ponowne uruchomienie komputera.