Dziennik ochrony sieci

Ochrona sieci ESET Endpoint Security zapisuje wszystkie ważne wydarzenia w dzienniku, do którego dostęp jest możliwy bezpośrednio z menu. Kliknij kolejno pozycje Narzędzia > Pliki dziennika, a następnie wybierz opcję Ochrona sieci z menu rozwijanego Dziennik.

Pliki dziennika mogą posłużyć wykrywaniu błędów oraz ujawnianiu wtargnięć do systemu. Dziennik ochrony sieci ESET zawiera następujące informacje:

  • data i godzina wystąpienia zdarzenia;
  • nazwa zdarzenia;
  • obiekt źródłowy;
  • docelowy adres sieciowy;
  • sieciowy protokół komunikacyjny;
  • zastosowana reguła lub nazwa robaka, jeśli został zidentyfikowany;
  • aplikacja, której dotyczy zdarzenie;
  • użytkownik.

Dokładna analiza tych danych może pomóc w wykryciu prób złamania zabezpieczeń systemu. Wiele innych czynników wskazuje na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa i pozwala na zminimalizowanie ich skutków: częste połączenia z nieznanych lokalizacji, wielokrotne próby nawiązania połączenia, połączenia nawiązywane przez nieznane aplikacje, użycie nietypowych numerów portów.


note

Wykorzystanie luki w zabezpieczeniach

Komunikat wykorzystania luki w zabezpieczeniach jest rejestrowany, nawet jeśli dana luka jest już załatana, ponieważ próba wykorzystania jest wykrywana i blokowana na poziomie sieci, zanim dojdzie do rzeczywistego wykorzystania.