Instalacja zaawansowana (.msi)

Instalacja zaawansowana umożliwia dostosowanie parametrów instalacji niedostępnych podczas typowej instalacji.

  1. Podczas instalacji można zmienić folder instalacji. Wybierz lokalizację instalacji programu ESET Endpoint Security. Domyślnie program instaluje się w następującym katalogu:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\

Można wybrać lokalizację modułów i danych programu. Domyślnie są instalowane w następujących katalogach:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\Modules\
C:\ProgramData\ESET\ESET Security\

Aby zmienić te lokalizacje, należy kliknąć przycisk Przeglądaj (niezalecane).

INSTALLATION_MSI_FOLDER

  1. Wybierz, które komponenty produktu mają zostać zainstalowane. Komponenty produktu w sekcji Komputer to Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym, Skanowanie komputera, Ochrona dokumentów oraz Kontrola dostępu do urządzeń. Należy pamiętać, że pierwsze dwa komponenty są niezbędne do działania rozwiązania zabezpieczającego. W sekcji Sieć dostępna jest opcja instalacji zapory ESET, która umożliwia monitorowanie całego przychodzącego i wychodzącego ruchu sieciowego oraz stosowanie reguł w odniesieniu do poszczególnych połączeń sieciowych. Zapora zapewnia również ochronę przed atakami z komputerów zdalnych. Komponent Ochrona przed atakami z sieci (IDS) analizuje zawartość ruchu sieciowego i chroni przed atakami z sieci. Wszelki ruch sieciowy uznany za szkodliwy zostanie zablokowany. Komponenty z sekcji Strony internetowe i poczta e-mail odpowiadają za ochronę użytkownika podczas przeglądania Internetu oraz komunikowania się za pośrednictwem poczty e-mail. Komponent Kopia dystrybucyjna aktualizacji może posłużyć do aktualizowania innych komputerów w sieci użytkownika. Zdalne monitorowanie i zarządzanie (RMM) to proces nadzorowania i kontrolowania systemów oprogramowania przy użyciu zainstalowanego lokalnie agenta, do którego ma dostęp dostawca usługi zarządzania.

INSTALLATION_MSI_MODULES

  1. Ostatnią czynnością jest potwierdzenie instalacji poprzez kliknięcie przycisku Zainstaluj.