Informacje o aktualizacjach

Informacje o aktualizacjach systemu Windows. W oknie wyświetlane są nazwa i numer aktualizacji oraz priorytet i opis problemu usuwanego dzięki aktualizacji.