Przegląd zaplanowanego zadania

To okno dialogowe przedstawia szczegółowe informacje dotyczące wybranego zaplanowanego zadania. Aby je otworzyć, należy dwukrotnie kliknąć niestandardowe zadanie lub kliknąć prawym przyciskiem myszy niestandardowe zaplanowane zadanie, a następnie kliknąć pozycję Pokaż szczegóły zadania.