Pominięte zadanie

Zadanie może zostać pominięte, gdy komputer działa na zasilaniu akumulatorowym lub gdy jest wyłączony. Spośród poniższych opcji należy wybrać termin uruchomienia pominiętego zadania, a następnie kliknąć Dalej:

  • W następnym zaplanowanym terminie — zadanie zostanie uruchomione w następnym zaplanowanym terminie, jeśli komputer będzie włączony.
  • Jak najwcześniej — zadanie zostanie uruchomione po włączeniu komputera.
  • Natychmiast, jeśli czas od ostatniego zaplanowanego uruchomienia przekracza (liczba godzin) — wskazuje czas, jaki upłynął od pierwszego pominiętego uruchomienia zadania. Jeśli ten czas zostanie przekroczony, zadanie zostanie natychmiast uruchomione.

example

Natychmiast, jeśli czas od ostatniego zaplanowanego uruchomienia przekracza (godz.) – przykłady

Przykładowe zadanie jest ustawione tak, aby było uruchamiane wielokrotnie co godzinę. Opcja Natychmiast, jeśli czas od ostatniego zaplanowanego uruchomienia przekracza (liczba godzin) jest zaznaczona, a przekroczony czas jest ustawiony na dwie godziny. Zadanie zostanie uruchomione o godzinie 13:00, a po zakończeniu komputer przejdzie w tryb uśpienia:

  • Komputer wzbudza się o 15:30. Uruchomienie zadania pominięto po raz pierwszy o godzinie 14:00. Od godziny 14:00 minęło zaledwie 1,5 godziny, więc zadanie zostanie uruchomione o godzinie 16:00.
  • Komputer wzbudza się o 16:30. Uruchomienie zadania pominięto po raz pierwszy o godzinie 14:00. Od godziny 14:00 minęły dwie i pół godziny, więc zadanie zostanie uruchomione natychmiast.