Postęp skanowania

W oknie postępu skanowania wyświetlany jest bieżący stan skanowania oraz informacje dotyczące liczby znalezionych plików zawierających złośliwy kod.


note

Jest całkowicie normalne, że nie można przeskanować części plików, na przykład plików zabezpieczonych hasłem lub plików używanych przez system na prawach wyłączności (zwykle dotyczy to pliku pagefile.sys i określonych plików dziennika).

Postęp skanowania — pasek postępu wskazuje stan przeskanowanych już obiektów w odniesieniu do obiektów pozostałych do przeskanowania. Ta wartość postępu skanowania jest obliczana na podstawie całkowitej liczby obiektów zakwalifikowanych do skanowania.

Obiekt docelowy — nazwa i położenie obecnie skanowanego obiektu.

Znalezione zagrożenia — łączna liczba zagrożeń wykrytych podczas skanowania.

Pauza — umożliwia wstrzymanie skanowania.

Wznów — ta opcja jest widoczna, gdy skanowanie jest wstrzymane. Kliknięcie opcji Wznów powoduje kontynuowanie skanowania.

Zatrzymaj — umożliwia przerwanie skanowania.

Przewijaj dziennik skanowania — po włączeniu tej opcji dziennik skanowania będzie automatycznie przewijany w miarę dodawania nowych wpisów, co zapewni widoczność najnowszych wpisów.

SCANNER_MAIN