Strony internetowe i poczta e-mail

Aby skonfigurować ochronę dostępu do stron internetowych i poczty e-mail, kliknij opcję Ochrona w Internecie w oknie Ustawienia. Z tego miejsca można uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych ustawień programu.

Aby wstrzymać lub wyłączyć poszczególne moduły ochrony, kliknij ikonę suwaka MODULE_ENABLED.


warning

Wyłączenie modułów ochrony może obniżyć poziom ochrony komputera.

PAGE_SETTINGS_ANTISPAM

Kliknij ikonę koła zębatego GEAR_black obok modułu ochrony, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień tego modułu.

Bezpieczna przeglądarka — Chroni poufne dane podczas przeglądania internetu.

Moduł Kontrola dostępu do stron internetowych umożliwia konfigurowanie ustawień zapewniających administratorom zautomatyzowane narzędzia pomagające w ochronie stacji roboczych oraz w ustalaniu ograniczeń związanych z przeglądaniem Internetu. Celem funkcji Kontrola dostępu do stron internetowych jest uniemożliwianie dostępu do stron zawierających nieodpowiednie lub szkodliwe treści. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kontrola dostępu do stron internetowych.

Obsługa komunikacji przez Internet jest standardową funkcją komputerów osobistych. Niestety, Internet stał się głównym medium używanym do rozpowszechniania szkodliwego kodu. Z tego względu ważne jest umiejętne dobranie ustawień funkcji Ochrona dostępu do stron internetowych.

Ochrona przed atakami typu „phishing” to kolejna warstwa zabezpieczeń, zapewniająca wzmocnienie ochrony przed stronami internetowymi służącymi do prób bezprawnego pozyskiwania haseł oraz innych informacji poufnych.

Funkcja Ochrona programów poczty e-mail umożliwia kontrolowanie wiadomości e-mail odbieranych przy użyciu protokołów POP3(S) oraz IMAP(S). Dzięki zastosowaniu wtyczki do programu poczty e-mail, program ESET Endpoint Security umożliwia kontrolowanie całości komunikacji obsługiwanej przez program poczty e-mail.

Moduł Ochrona przed spamem filtruje niepożądane wiadomości e-mail.

W przypadku ochrony przed spamem kliknij ikonę koła zębatego GEAR i wybierz jedną z następujących opcji:

  • Konfiguruj — powoduje otwarcie ustawień zaawansowanych ochrony programów poczty e-mail przed spamem.
  • Lista adresów użytkownika (jeśli jest włączona) — otwiera się okno dialogowe, w którym można dodawać, edytować lub usuwać adresy w celu zdefiniowania reguł antyspamowych. Reguły podane na tej liście będą miały zastosowanie do bieżącego użytkownika.
  • Globalna lista adresów (jeśli jest włączona) — otwiera się okno dialogowe, w którym można dodawać, edytować lub usuwać adresy w celu zdefiniowania reguł antyspamowych. Reguły podane na tej liście będą miały zastosowanie do wszystkich użytkowników.