Konfigurowanie stref

Strefa to zestaw adresów sieciowych tworzących jedną grupę logiczną adresów IP. Jest przydatna, gdy użytkownik chce wykorzystać ten sam zestaw adresów w licznych regułach. Każdemu adresowi w danej grupie przypisywane są podobne reguły, określone centralnie dla całej grupy. Jednym z przykładów takiej grupy jest strefa zaufana. Strefa zaufana to grupa adresów sieciowych uznanych za całkowicie godne zaufania, które nie są w żaden sposób blokowane przez zaporę.

Aby dodać strefę zaufaną:

  1. Otwórz Ustawienia zaawansowane (F5) > Ochrona sieci > Podstawowe > Strefy.
  2. Kliknij Edytuj obok pozycji Strefy.
  3. Kliknij Dodaj, wpisz nazwę i opis strefy i wpisz zdalny adres IP w polu Zdalny adres komputera (IPv4/IPv6, zakres, maska).
  4. Kliknij przycisk OK.

Więcej informacji zawiera sekcja Strefy zapory.