Skanowanie przy uruchamianiu

Domyślnie automatyczne sprawdzanie plików przeprowadzane jest podczas uruchamiania systemu oraz aktualizacji modułów. To skanowanie zależy od konfiguracji harmonogramu i zadań.

Opcje skanowania podczas uruchamiania systemu są częścią zadania zaplanowanego Sprawdzanie plików przy uruchamianiu systemu. Aby zmodyfikować te ustawienia skanowania przy uruchamianiu, wybierz kolejno: Narzędzia > Harmonogram > Automatyczne sprawdzanie plików przy uruchamianiu, a następnie kliknij Edytuj. W ostatnim kroku zostanie wyświetlone okno Automatyczne sprawdzanie plików przy uruchamianiu (więcej szczegółów można znaleźć w następnym rozdziale).

Szczegółowe informacje na temat tworzenia zadań zaplanowanych i zarządzania nimi można znaleźć w rozdziale Tworzenie nowych zadań.