Integracja z programami poczty e-mail

Integracja ESET Endpoint Security z klientem poczty e-mail zwiększa poziom aktywnej ochrony przed złośliwym kodem w wiadomościach e-mail. Jeśli dany program poczty e-mail jest obsługiwany, można włączyć funkcję integracji w programie ESET Endpoint Security. Po jej aktywowaniu pasek narzędzi programu ESET Endpoint Security jest wstawiany bezpośrednio do programu poczty e-mail, umożliwiając skuteczniejszą ochronę poczty. Ustawienia integracji można znaleźć w obszarze Ustawienia zaawansowane (F5) > Strony internetowe i poczta e-mail > Ochrona programów poczty e-mail > Programy poczty e-mail.

Program Microsoft Outlook jest obecnie jedynym obsługiwanym klientem poczty e-mail. Ochrona poczty e-mail działa jako wtyczka. Główną zaletą wtyczki jest fakt, że jej działanie jest niezależne od używanego protokołu. Gdy program poczty e-mail odbierze zaszyfrowaną wiadomość, następuje jej odszyfrowanie i przesłanie do skanera antywirusowego. Pełną listę obsługiwanych wersji programu Microsoft Outlook można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy firmy ESET.

Optymalizacja obsługi załączników — jeśli optymalizacja jest wyłączona, wszystkie załączniki są natychmiast skanowane. Wyłączenie tej funkcji może spowolnić działanie klienta poczty e-mail.

Zaawansowane przetwarzanie dotyczące programu poczty e-mail — jeśli podczas pracy z programem poczty e-mail system działa wolniej, wyłącz tę opcję.