Tagi e-mail

Ustawienia tej funkcji są dostępne w obszarze Ustawienia zaawansowane po wybraniu kolejno pozycji Strony internetowe i poczta e-mail > Ochrona programów poczty e-mail > Alerty i powiadomienia.

Po sprawdzeniu wiadomości e-mail może do niej zostać dołączone powiadomienie o wynikach skanowania. Do wyboru są następujące opcje: Oznacz otrzymaną i przeczytaną wiadomość e-mail oraz Oznacz wysyłaną wiadomość e-mail. Należy pamiętać, że w rzadkich przypadkach takie powiadomienia mogą być pomijane w przypadku kłopotliwych wiadomości w formacie HTML lub wiadomości fałszowanych przez szkodliwe oprogramowanie. Powiadomienia mogą być dodawane do wszystkich odebranych i przeczytanych wiadomości oraz do wysyłanych wiadomości. Dostępne są następujące opcje:

  • Nigdy — powiadomienia nie będą dodawane.
  • W przypadku wykrycia — tylko wiadomości zawierające szkodliwe oprogramowanie zostaną oznaczone jako sprawdzone (ustawienie domyślne).
  • Do wszystkich wiadomości e-mail po zeskanowaniu — program będzie dołączać powiadomienia do wszystkich przeskanowanych wiadomości e-mail.

Komunikat dołączany do tematu wykrytej wiadomości e-mail — edytowanie tego szablonu pozwala zmodyfikować format przedrostka tematu zainfekowanej wiadomości e-mail. Korzystając z tej funkcji, można zastąpić temat wiadomości „Witaj” następującym formatem: „[wykryto %NAZWAOBIEKTU%] Witaj”. Zmienna %DETECTIONNAME% zawiera nazwę wykrytego obiektu.