Znane sieci

W przypadku korzystania z komputera, który często łączy się z sieciami niezaufanymi lub sieciami innymi niż zaufana (sieć domowa lub biurowa), zalecamy weryfikację wiarygodności nowej sieci, z którą chcesz się połączyć. Po zdefiniowaniu sieci ESET Endpoint Security może rozpoznać zaufaną (domową lub biurową) sieć, korzystając z parametrów skonfigurowanych w Dane identyfikacyjne sieci. Komputery często łączą się z sieciami, których adres IP jest podobny do adresów sieci zaufanych. W takim przypadku ESET Endpoint Security może uznać nieznaną sieć za zaufaną (domową lub biurową). Zalecamy korzystanie z Weryfikacji sieci w celu uniknięcia podobnych sytuacji. Ustawienia znanych sieci można znaleźć, wybierając Ustawienia zaawansowane (F5) > Ochrona sieci > Podstawowe > Znane sieci.

W przypadku połączenia karty sieciowej z siecią lub zmiany ustawień sieci ESET Endpoint Security przeskanuje listę znanych sieci w poszukiwaniu sieci odpowiadającej nowej. Jeśli Identyfikacja sieci oraz Weryfikacja sieci (opcjonalne) pasują, sieć zostanie oznaczona w interfejsie jako podłączona. W przypadku braku wyników w ustawieniach identyfikacji sieci zostanie utworzona nowa sieć w celu jej identyfikacji w chwili kolejnego połączenia. Domyślnie nowe połączenie z siecią korzysta z ochrony zdefiniowanej w ustawieniach systemu Windows. Pojawi się okno dialogowe Wykryto nowe połączenie z siecią, w którym należy wybrać rodzaj ochrony Sieć zaufana, Sieć niezaufana lub Użyj ustawienia systemu Windows. W przypadku połączenia karty sieciowej ze znaną siecią lub siecią oznaczoną jako zaufana sieć, lokalne podsieci dla danej karty zostaną dodane do zaufanych.

Typ ochrony nowych sieci — spośród dostępnych opcji: Opcje Użyj ustawienia systemu Windows, Zapytaj użytkownika lub Oznacz jako zaufana są używane domyślnie dla nowej sieci.

W sekcji Znane sieci można skonfigurować nazwę sieci, dane identyfikacyjne sieci, typ zabezpieczeń itp. Aby przejść do Edytora znanych sieci, kliknij pozycję Edytuj.


note

W przypadku wybrania opcji Użyj ustawienia systemu Windows nie zostanie wyświetlone okno dialogowe, a sieć, z którą połączony jest użytkownik, zostanie automatycznie oznaczona zgodnie z ustawieniami systemu Windows. W związku z tym niektóre funkcje (na przykład udostępnianie plików oraz pulpit zdalny) staną się dostępne w nowych sieciach.