Stany aplikacji

Aby skonfigurować, które stany aplikacji będą wyświetlane (na przykład po wstrzymaniu ochrony antywirusowej i antyspyware lub włączeniu trybu gier), otwórz Ustawienia zaawansowane (F5) Powiadomienia i kliknij przycisk Edytuj obok pozycji Stany aplikacji.

Stan aplikacji zostanie również wyświetlony, jeśli produkt nie został aktywowany lub licencja wygasła. To ustawienie można zmienić przy użyciu polityk programu ESET PROTECT.

CONFIG_APPLICATION_STATUS