Výjimky

Vytvořením výjimky zabráníte tomu, aby detekční jádro kontrolovalo vámi požadovaný objekt. Pro zajištění kontroly všech objektů na výskyt hrozeb doporučujeme výjimky vytvářet pouze v nevyhnutelných případech. Příkladem, kdy je nutné vyloučit objekt z kontroly (například velké databázové soubory), je situace, kdy v průběhu kontroly dochází ke zpomalení počítače nebo konfliktu s právě používanou aplikací.

Prostřednictvím výkonnostních výjimek můžete vyloučit soubory nebo složky z kontroly. Výkonnostní výjimky je vhodné využít v případě, kdy chcete z kontroly vyloučit aplikace na úrovni konkrétních souborů z důvodu, že jejich kontrola způsobuje nezvyklé chování systému, případně snižuje výkon.

Prostřednictvím detekčních výjimek můžete vyloučit objekty z léčení na základě názvu detekce, cesty nebo kontrolního součtu. Detekční výjimky se nechovají stejně jako Výkonnostní výjimky, které slouží k vyloučení souborů nebo složek z kontroly. Objekt se vyloučí v případě, že je zachycen detekčním jádrem a vyhovuje některému z pravidel uvedených na seznamu detekčních výjimek.

Nezaměňujte mezi sebou jednotlivé typy výjimek: