Rozšířená nastavení zabezpečeného prohlížeče

Toto nastavení je dostupné v Rozšířeném nastavení (F5) v sekci Web a mail > Zabezpečený prohlížeč.


important

Pro zajištění správného fungování Zabezpečeného prohlížeče musí být zapnutý Reputační systém ESET LiveGrid® (ve výchozím nastavení zapnutý).

K dispozici máte níže uvedené možnosti, jak se má Zabezpečený prohlížeč chovat:

  • Zabezpečení všech prohlížečů – ve výchozím stavu zapnuto; všechny podporované prohlížeče se budou spouštět v zabezpečeném režimu. Díky tomu můžete prohlížet webové stránky, používat internetové bankovnictví a provádět online transakce v jednom zabezpečeném okně prohlížeče bez vynuceného přesměrování konkrétních stránek.
  • Přesměrování webových stránek – webové stránky uvedené na seznamu chráněných stránek a interním seznamu bankovních institucí budou automaticky otevřeny v zabezpečeném prohlížeči. Pro jednotlivé stránky se však můžete rozhodnout, v jakém z prohlížečů (standardním nebo zabezpečeném) se daná stránka otevře.

note

Přesměrování webových stránek není k dispozici pro zařízení s procesory ARM.

  • Obě výše uvedené možnosti jsou vypnuté – Zabezpečený prohlížeč si můžete kdykoli spustit ručně po kliknutí v hlavním okně programu ESET Endpoint Security na Nástroje > Zabezpečený prohlížeč, V takovém případě se v zabezpečeném režimu spustí internetový prohlížeč, který máte ve Windows nastaven jako výchozí.

icon_section Obecné

Povolit zabezpečený prohlížeč – po aktivování se začne uplatňovat seznam chráněných webových stránek, který budete následně schopni modifikovat.

Ochrana prohlížeče

Zabezpečit všechny prohlížeče – ve výchozím stavu zapnuto; pakliže je tato možnost zapnutá, budou se všechny podporované webové prohlížeče spouštět v zabezpečeném režimu. Díky tomu můžete prohlížet webové stránky, používat internetové bankovnictví a provádět online transakce v jednom zabezpečeném prohlížeči bez vynuceného přesměrování konkrétních stránek.

Režim instalace rozšíření – z rozbalovacího menu vyberte typ rozšíření, jehož instalaci chcete povolit v prohlížečích zabezpečených produktem ESET. Změna nastavení režimu instalace rozšíření nemá vliv na již nainstalovaná rozšíření prohlížeče.

  • Základní rozšíření – dojde k povolení pouze nejzákladnějších rozšíření vyvinutých konkrétním vývojářem webového prohlížeče.
  • Všechna rozšíření – dojde k povolení veškerých rozšíření podporovaných konkrétním prohlížečem.

Přesměrování webových stránek

Povolit přesměrování chráněných webových stránek – pokud aktivujete tuto možnost, webové stránky uvedené na seznamu chráněných stránek a interním seznamu bankovních institucí budou automaticky otevřeny v zabezpečeném prohlížeči.

Chráněné webové stránky – pomocí tohoto seznamu definujte, v jakém internetovém prohlížeči (normálním nebo zabezpečeném) se jednotlivé webové stránky otevřou. Zabezpečený prohlížeč rozeznáte dle barevného rámečku a zobrazeného loga ESET.

Zabezpečit používání online bankovnictví a platebních bran – tato možnost je standardně vypnutá. Po jejím aktivování se kromě URL uvedených na seznamu v sekci Chráněné webové stránky budou v internetovém prohlížeči zabezpečeném produktem ESET automaticky otevírat také webové stránky uvedené na interním seznamu společnosti ESET. Tento seznam spravuje a pravidelně aktualizuje společnost ESET.

Zabezpečený prohlížeč

Rozšířená ochrana paměti – po aktivování této možnosti bude paměť zabezpečeného prohlížeče chráněna před inspekcí jinými procesy.

Ochrana klávesnice – po aktivování této možnosti budou veškeré informace zadané na klávesnici do zabezpečeného prohlížeče skryty před dalšími aplikacemi. Zlepšujeme tak ochranu před keyloggery.

Zelený rámeček prohlížeče – po vypnutí této možnosti se oznámení v prohlížeči a zelený rámeček okolo okna prohlížeče zobrazí pouze při spouštění prohlížeče a poté zmizí. Zelený rámeček označuje, že je prohlížeč plně chráněný.

Nastavit interaktivní upozornění zabezpečeného prohlížeče – umožňuje zobrazit dialogové okno Interaktivních upozornění.


note

V některých případech se konkrétní interaktivní upozornění zobrazí pouze v případě výskytu chyby při spouštění Zabezpečeného prohlížeče. Další informace naleznete v kapitole Interaktivní upozornění.