Výměnná média

ESET Endpoint Security dokáže automaticky kontrolovat výměnná média (CD/DVD/USB/...) po jejich vložení/připojení do počítače. Tuto funkci můžete využít pro zvýšení zabezpečení, kdy chcete zabránit uživatelům v připojování médií s infikovaným obsahem.

Když připojíte výměnné médium, a v ESET Endpoint Security je nastaveno Zobrazit možnosti kontroly, zobrazí se dialogové okno s nabídkou následujících akcí:

AMON

Možnosti tohoto dialogu:

  • Zkontrolovat nyní – spustí se ruční kontrola výměnného média.
  • Nekontrolovat – po vybrání této možnosti se výměnné médium nezkontroluje.
  • Nastavení – otevře sekci Rozšířená nastavení.
  • Vždy použít vybranou možnost – pokud vyberete toto pole, při příštím připojení výměnného média se provede stejná akce.

Kromě toho modul Správa zařízení ESET Endpoint Security disponuje pokročilými funkcemi, které vám umožňují definovat pravidla pro zacházení s externími zařízeními připojovanými k vašemu počítači. Více informací naleznete v kapitole Správa zařízení.

Pro konfiguraci kontroly výměnných médií si otevřete Rozšířená nastavení (F5) a přejděte do sekce Uživatelské rozhraní > Upozornění a informační okna > Interaktivní upozornění a klikněte na Změnit na řádku Seznam interaktivních upozornění. Následně nastavte položku Detekováno nové zařízení.

Pokud není aktivní možnost Dotázat se uživatele, vyberte akci, která se provede automaticky po připojení výměnného média k počítači:

  • Nekontrolovat – neprovede se žádná akce a upozornění Nalezeno nové nařízení se nezobrazí.
  • Automaticky zkontrolovat médium – po vložení média se automaticky spustí kontrola jeho obsahu.
  • Vynucená kontrola zařízení – po vložení média se automaticky spustí kontrola jeho obsahu, kterou nelze přerušit.
  • Zobrazit možnosti kontroly – po kliknutí se přesunete v nastavení do sekce Interaktivní upozornění.