ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Úrovne liečenia

Ak chcete zmeniť nastavenia úrovne liečenia pre požadovaný modul ochrany, rozbaľte sekciu ThreatSense (napríklad Rezidentnú ochranu súborového systému) a potom v roletovom menu vyberte možnosť Úroveň liečenia.

ThreatSense poskytuje nasledujúce úrovne nápravy (t. j. liečenia) v prípade detegovaných objektov:

Liečenie v ESET Endpoint Security

Úroveň liečenia

Popis

Vždy vyriešiť detekciu

Program sa pokúsi o liečenie detegovaného objektu bez akéhokoľvek zásahu zo strany koncového používateľa. V niektorých zriedkavých prípadoch (napríklad pri systémových súboroch), keď liečenie nie je možné vykonať, sa detegovaný objekt ponechá v pôvodnom umiestnení. Vždy vyriešiť detekciu je odporúčané predvolené nastavenie pre spravované prostredia.

Vyriešiť detekciu a ak to nie je možné, ponechať ju

Program sa pokúsi o liečenie detegovaného objektu bez akéhokoľvek zásahu zo strany koncového používateľa. V niektorých prípadoch (napríklad pri systémových súboroch alebo archívoch s infikovanými aj neškodnými súbormi), keď liečenie nie je možné vykonať, sa detegovaný objekt ponechá v pôvodnom umiestnení.

Vyriešiť detekciu a ak to nie je možné, spýtať sa

Program sa pokúsi o liečenie detegovaného objektu. V niektorých prípadoch, keď nie je možné vykonať žiadnu akciu, sa koncovému používateľovi zobrazí interaktívne upozornenie, v ktorom si musí zvoliť požadovanú akciu (napríklad odstrániť alebo ignorovať detegovaný objekt). Toto nastavenie sa odporúča vo väčšine prípadov.

Vždy sa spýtať koncového používateľa

Koncovému používateľovi sa pri liečení objektov zobrazí interaktívne okno, v ktorom si musí zvoliť požadovanú akciu (napríklad odstrániť alebo ignorovať detegovaný objekt). Táto úroveň liečenia je určená pre pokročilých používateľov, ktorí vedia, ako postupovať pri detekciách.