ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Systémové požiadavky

Pre bezproblémový chod programu ESET Endpoint Security by systém mal spĺňať nasledujúce hardvérové a softvérové požiadavky:

Podporované procesory

Procesor Intel alebo AMD, 32‑bitový (x86) s inštrukčnou súpravou SSE2 alebo 64‑bitový (x64), 1 GHz alebo rýchlejší
Procesor založený na architektúre ARM64, 1 GHz alebo rýchlejší

Operačné systémy

Microsoft® Windows® 11

Microsoft® Windows® 10


note

Podrobný zoznam podporovaných verzií operačných systémov Microsoft® Windows® 10 a Microsoft® Windows® 11 nájdete v článku o prehľade podpory operačného systému Windows.


important

Operačný systém pravidelne aktualizujte.


important

Viac informácií

Systémové požiadavky pre funkcie ESET Endpoint Security

Systémové požiadavky pre konkrétne funkcie ESET Endpoint Security sú uvedené v tabuľke nižšie:

Funkcia

Požiadavky

Intel® Threat Detection Technology

Pozrite si podporované procesory.

Zabezpečený prehliadač

Pozrite si podporované webové prehliadače.

Specialized Cleaner

Procesor nezaložený na architektúre ARM64.

Exploit Blocker

Procesor nezaložený na architektúre ARM64.

Hĺbková kontrola správania

Procesor nezaložený na architektúre ARM64.

Zabezpečený prehliadač – presmerovanie webových stránok

Procesor nezaložený na architektúre ARM64.


note

Inštalátor produktu ESET Endpoint Security vytvorený cez ESET PROTECT podporuje Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops a Windows 10 v režime viacerých relácií (multi‑session).

Ostatné

  • Splnené systémové požiadavky na operačný systém a iný softvér inštalovaný na počítači
  • 0,3 GB voľnej systémovej pamäte (pozri Poznámku 1)
  • 1 GB voľného miesta na disku (pozrite Poznámku 2)
  • Minimálne rozlíšenie monitora 1024x768
  • Internetové pripojenie alebo lokálne sieťové pripojenie na zabezpečenie produktových aktualizácií (pozrite Poznámku 3)
  • Používanie dvoch antivírusových programov súčasne na jednom zariadení nevyhnutne vedie ku konfliktu pri prístupe k systémovým prostriedkom, čo sa prejaví spomalením systému a môže vyústiť až do stavu, keď zariadenie prestane pracovať.

Aj keď je možné inštalovať a využívať produkt na systémoch, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, odporúčame najprv vykonať používateľské testovanie v závislosti od konkrétnych systémových požiadaviek.


note

(1): Program môže spotrebovať viac systémovej pamäte v prípade ťažko infikovaného počítača (ak by táto pamäť nebola využívaná iným spôsobom) alebo v prípade importovania veľkého objemu dát do programu (napr. zoznamy dôveryhodných URL adries).
(2): Miesto na disku potrebné na stiahnutie inštalačného súboru, inštaláciu programu a uloženie kópie inštalačného súboru v programových dátach, ako aj pre zálohy programových aktualizácií na podporu funkcie rollback (vrátenie zmien aktualizácie). Program môže mať väčšie požiadavky na miesto na disku pri odlišných nastaveniach (v prípade ukladania viacerých verzií zálohovania produktových aktualizácií, výpisov pamäte alebo v prípade ukladania nadmerného počtu záznamov protokolov) alebo na infikovanom počítači (napríklad v dôsledku využívania funkcie karantény). Odporúčame ponechať dostatok voľného miesta na disku na účely aktualizácie operačného systému, ako aj na aktualizáciu samotného produktu ESET.
(3): Hoci sa to neodporúča, program je možné aktualizovať aj manuálne z vymeniteľného média.