ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Prevencia

Pri práci s počítačom, najmä pri prehliadaní internetu, majte na pamäti, že žiadny antivírusový systém na svete nedokáže úplne eliminovať riziko infiltráciívzdialených útokov. Na zaistenie maximálnej úrovne ochrany a pohodlia je nevyhnutné správne používať vaše antivírusové riešenie a dodržiavať niekoľko užitočných pravidiel:

Pravidelná aktualizácia

Podľa štatistík zo systému ESET LiveGrid® vznikajú denne tisíce nových unikátnych infiltrácií, ktoré sa snažia obísť existujúce bezpečnostné opatrenia a priniesť svojim tvorcom zisk na úkor ostatných používateľov. Vírusoví analytici spoločnosti ESET denne tieto hrozby analyzujú a vydávajú aktualizácie, ktoré zvyšujú úroveň ochrany používateľov antivírusového systému. Pri nesprávnom nastavení aktualizácie sa účinnosť antivírusového systému dramaticky znižuje. Pre podrobnejšie informácie o nastavení aktualizácie kliknite na nasledujúci odkaz: Nastavenie aktualizácie.

Sťahovanie bezpečnostných záplat

Tvorcovia malvéru s obľubou využívajú bezpečnostné zraniteľnosti a chyby v často používaných programoch, aby zvýšili účinnosť šírenia škodlivého kódu. Z toho dôvodu softvérové spoločnosti kladú dôraz na vyhľadávanie bezpečnostných zraniteľností vo svojich programoch a pravidelne vydávajú bezpečnostné záplaty, ktorými dané chyby opravujú a znižujú potenciálne riziko hrozby. Je dôležité tieto záplaty pravidelne inštalovať. Medzi takéto programy môžeme zaradiť napríklad operačný systém Microsoft Windows alebo internetový prehliadač Microsoft Edge.

Zálohovanie dôležitých dát

Tvorcovia malvéru väčšinou neberú ohľad na potreby používateľov a nimi vytvorené programy môžu často spôsobiť úplnú nefunkčnosť operačného systému alebo stratu či poškodenie dát. Preto je kľúčové pravidelne zálohovať citlivé a dôležité dáta na externé úložisko, napríklad na DVD alebo externý pevný disk. Záloha vám výrazne uľahčí a urýchli obnovu systému po útoku do pôvodného stavu.

Pravidelná kontrola počítača

Detekcia známych či menej známych vírusov, červov, trójskych koní a rootkitov je zabezpečená pomocou Rezidentnej ochrany súborového systému. Pri každom prístupe alebo otvorení súboru prebehne kontrola na prítomnosť malvéru. Napriek tomu odporúčame, aby ste spustili kontrolu počítača aspoň raz mesačne, pretože malvér je rôzny, dynamický a detekčné jadro sa aktualizuje každý deň.

Dodržiavanie základných bezpečnostných pravidiel

Jedným z najužitočnejších a najúčinnejších bezpečnostných opatrení je obozretnosť používateľa. V súčasnosti mnoho infiltrácií vyžaduje priame spustenie a šírenie používateľom. Preto je veľmi dôležitá opatrnosť pri otváraní súborov. Ušetríte si tak mnoho problémov a čas strávený snahou o odstránenie infiltrácie z počítača. Medzi užitočné rady by sme mohli zahrnúť:

  • Obmedziť návštevy podozrivých stránok, ktoré používateľa bombardujú otváraním okien s reklamnými ponukami a pod.
  • Opatrnosť pri sťahovaní a inštalovaní voľne šíriteľných programov, kodekov atď. Používať iba overené programy a navštevovať len bezpečné internetové stránky.
  • Opatrnosť pri otváraní príloh e‑mailov, obzvlášť pri masovo posielaných e‑mailoch alebo pri e‑mailoch od neznámych odosielateľov.
  • Nepoužívať na bežnú prácu s počítačom účet správcu.