ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Načasovanie úlohy – pri udalosti

Úloha bude vykonávaná pri jednej z nasledujúcich udalostí:

  • Každé spustenie počítača
  • Prvé spustenie počítača počas dňa
  • Modemové pripojenie k internetu/VPN
  • Úspešná aktualizácia modulov
  • Úspešná aktualizácia produktu
  • Prihlásenie používateľa
  • Detekcia hrozieb

Pri vytváraní plánovanej úlohy spúšťanej pri určitej udalosti vám Plánovač umožňuje nastaviť minimálny časový interval medzi dvoma po sebe nasledujúcimi spusteniami danej úlohy. Napríklad, ak sa prihlasujete na počítač viackrát za deň, nastavením intervalu na 24 hodín sa táto úloha vykoná len pri prvom prihlásení a následne až v nasledujúci deň.