ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Zmena aplikácie

Firewall detegoval zmenu aplikácie, ktorá už v minulosti nadväzovala komunikáciu z vášho počítača. Aplikácia mohla byť zmenená napríklad aktualizáciou na novšiu verziu. K zmene aplikácie však mohlo dôjsť aj v dôsledku nebezpečnej infiltrácie. Ak si nie ste vedomý legitímneho dôvodu zmeny aplikácie, odporúčame komunikáciu aplikácie zakázať a následne spustiť kontrolu počítača s použitím najnovšej verzie detekčného jadra. Ak ste si istý, že zmena aplikácie nie je zapríčinená škodlivým kódom, a túto komunikáciu povolíte s označením možnosti Automaticky povoliť zmenu tejto aplikácie, tak pravidlo pre túto aplikáciu bude ponechané.

DIALOG_EPFW_APP_CHANGE